ΔΤΡ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ @freeforumstocks.blogspot.gr

ΔΤΡ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…

Eνας σχηματισμός αντιστροφής φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη τύπου head and shoulders, χωρίς όμως ακόμα να έχει ολοκληρωθεί.
  • Ο σχηματισμός αυτός θα ακυρωθεί με την επικυρωμένη διάσπαση της γραμμής των ώμων D2  στις 850-1 μον.
  • Ταυτόχρονα, ο δείκτης βρίσκει στήριξη στην ανοδική του πορεία από την γραμμή τάσης G2, με ενδεχόμενη καθοδική διάσπαση της οποίας θα βρει την στήριξη στις 765 μον της D.
  • Απώλεια αυτού του επιπέδου και του εκθετικού κμο 100 ημ θα έχει σαν συνέπεια την αύξηση του όγκου συναλλαγών και την ενεργοποίηση του σχηματισμού για αρκετά χαμηλότερα,  αν και το οχυρό της ζώνης D1  [ 705-720] παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό.
Λόγω των εξελίξεων με την ανοικτή ακόμα β αξιολόγηση, θα επανέλθουμε σύντομα καθώς ο τραπεζικός δείκτης είναι ο πιο ευαίσθητος σε αυτές και αυτός που διαθέτει τους τίτλους με την μεγαλύτερη κυκλοφοριακή ταχύτητα.
* ,