ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ: Γινόταν και χειρότερα; Τάκαψαν όλα!! - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ: Γινόταν και χειρότερα; Τάκαψαν όλα!!

20.12.2014 14:29

ΔΙΑΣ ΙΧΘΓΕΙΕΣ: Δημοσίευσε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση τον ισολογισμό χρήσης 2013, ενώ στις 12 Ιανουαρίου 2015 συγκαλείται η γ.σ. για την έγκριση – μεταξύ άλλων – υποβολής νέας αίτησης για την ένταξή της στο άρθρο 99.

Κύκλος εργασιών 75,8 εκατ.ευρώ από 99 εκατ. στο 2012. Ζημίες 60,5 εκατ. έναντι των -23,5 εκατ. και ebitda αρνητικά 35,2 εκατ. από -15,3 εκατ. ευρώ προηγουμένως.

Στα 89 εκατ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού και στα 177,7 εκατ. το αντίστοιχο του Παθητικού, με τα ίδια κεφάλαια αρνητικά κατά 84,6 εκατ. ευρώ.
Ο τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε 126,6 εκατ. ευρώ (μακροπρόθεσμα τα 4,4 εκατ.) και στο ταμείο υπήρχαν 0,48 εκατ. ευρώ.

ΔΙΧΘ: Αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 7,7 εκατ. ευρώ, με το προσωπικό να έχει μειωθεί κατά 108 άτομα στα 429. Για αμοιβές και συναλλαγές μελών δ.σ. και δ/ντικών του στελεχών κατέβαλε το ποσό των 378 χιλ. ευρώ.

ΕΚΤΟΣ διαπραγμάτευσης από τις 7.2.2014 με τελευταία τιμή της στο 0,0500 ευρώ που την αποτιμούσε σε 1,51 εκατ. ευρώ.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017