ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ a’ 6μηνου- ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. | Mikrometoxos.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ a’ 6μηνου- ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

29.07.2016 19:53

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  2016 

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2016, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

H υπεραπόδοση του χαρτοφυλακίου της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ έναντι της αγοράς ήταν αποτέλεσμα της σχετικά καλύτερης απόδοσης των επενδυτικών επιλογών σε μετοχές και ελληνικά κρατικά ομόλογα.

Η απόδοση της Εταιρείας ήταν -9,20% από την αρχή του έτους, έναντι αποδόσεων -14,13% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α, -20,81% ο FTSE/Χ.Α. Large Cap, -16,65% ο FTSE/Χ.Α. MID CAP και -12,52% o Δείκτης Συνολικής Απόδοσης  του Γ.Δ. του Χ.Α.

Η χρηματιστηριακή αγορά παρέμεινε ευμετάβλητη και σε άμεση συσχέτιση με τις διεθνείς Κεφαλαιαγορές.  Η προσπάθεια αναστροφής του επενδυτικού κλίματος από την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης ανακόπηκε από την αβεβαιότητα που προέκυψε από το αποτέλεσμα του Βρετανικού δημοψηφίσματος, την αστάθεια του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου αλλά και από τα δρώμενα στο εσωτερικό μέτωπο και την ανησυχία για τις επιπτώσεις από την μακροχρόνια ύφεση και την υψηλή φορολογία στις επιχειρήσεις.

Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, τυχόν μέτρα ελάφρυνσης του χρέους καθώς και η συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, κρίνονται ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την επάνοδο της ελληνικής οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2016 η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. σημείωσε ζημιές, μετά από φόρους, ύψους ευρώ 0,760 εκατ. έναντι ζημιών, μετά από φόρους, ύψους ευρώ 0,388 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν συνολικά σε -0,457 εκατ. ευρώ περίπου και προέρχονται κυρίως από ζημιές από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες, με βάση τα ΔΠΧΠ και ζημιές από αγοραπωλησίες.

Το ενεργητικό της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ στο τέλος του εξαμήνου ανήλθε σε ευρώ 7,781 εκατ., ενώ το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σε τρέχουσες τιμές, ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, κατά περίπου 84,89% σε μετοχές, κατά 7,98% σε ομόλογα και κατά 7,13% σε διαθέσιμα.

Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας στο τέλος του εξαμήνου ανήλθε σε ευρώ 17,97 και η χρηματιστηριακή τιμή της σε ευρώ 12,30. Διαπραγματευόταν δηλαδή σε discount 31,55%.

Οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρείας, κατά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου  ήταν στις εταιρίες, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, ΤΙΤΑΝ, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΟΠΑΠ, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, MOTOR OIL, ΕΛΒΕ, FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και ALPHA BANK.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017