ΔΕΗ: κύριες αντιστάσεις και στόχο έχουμε στα 3,28-3,44 ευρώ

Ο διαγωνισμός προχωράει και παράλληλα συνεχίζει την κίνηση και ο τίτλος.

Σε intraday το στοπ ανεβαίνει στο 292 σε κλείσιμο ώρας.

Το 3 είναι κοντινή στήριξη.

Το 318 είναι κοντινή αντίσταση

Eνώ κύριες αντιστάσεις και στόχο έχουμε στο 328-344

ffs8

* ,