ΔΕΗ: Κερδοφόρο το 2014

Mε θετικό πρόσημο διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα του 2014 για τη ΔΕΗ. Η εταιρεία είχε χαμηλότερες πωλήσεις (€ 5.863,6 εκατ. από ευρώ € 5.970,8 εκατ. το 2013) ωστόσο τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 1.022,1 εκ. ευρώ (881,6 εκ. ευρώ το 2013), το περιθώριο έφτασε το 17,4% έναντι 14,8% πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 137,6 και 91,3 εκ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι χαμηλότερες συνολικές πωλήσεις αποδίδονται στη μείωση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια κατά 0,6% που επηρέασε τα μερίδια και τις πωλήσεις της ΔΕΗ.

Στο κομμάτι της παραγωγής υπάρχει μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 2,2%, καθώς επίσης και σημαντική μείωση της υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 30,7%, ενώ αντίθετα ανοδικά κινήθηκαν οι εισαγωγές.

Στα αποτελέσματα της εταιρείας πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά που γίνεται σε έμμεσες αυξήσεις από χρεώσεις τρίτων όπως το ΕΤΜΕΑΡ η οποία επηρεάζει την εισπραξιμότητα των λογαριασμών. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ανακοίνωση “η είσπραξη των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και κατά συνέπεια η εξέλιξη των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις επηρεάζονται αρνητικά από νέες ή αυξημένες επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων (όπως για παράδειγμα το ΕΤΜΕΑΡ). Τα παραπάνω τείνουν να οδηγούν στην καθυστέρηση ή δυσκολία είσπραξης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, και να δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης για τη Μητρική Εταιρεία, έχοντας επίσης υπόψη ότι το ΕΤΜΕΑΡ, μεταξύ άλλων, καταβάλλεται από τη ΔΕΗ ανεξάρτητα της είσπραξής του από τους πελάτες της”.

Αξίζει να αναφερθεί πάντως ότι στην ανακοίνωση της ΔΕΗ δεν υπάρχει αναφορά στο ύψος των ανεξόφλητων που σύμφωνα με πληροφορίες πριν από την αύξηση στο ΕΤΜΕΑΡ είχε ήδη ξεπεράσει τα 2 δις. ευρώ, χωρίς ακόμη η εταιρεία να έχει καταφέρει να οργανώσει έναν μηχανισμό αποτελεσματικής επίβλεψης των πελατών της που βρίσκονται σε καθυστέρηση. Σε κάθε περίπτωση οι συνολικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά διαμορφώθηκαν σε 431,1 εκ. ευρώ έναντι 358,3 εκ. ευρώ (αύξηση 72,8 εκ. Ευρώ). Από αυτό το ποσό οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 21,4 εκ. ευρώ σε 374 εκ. ευρώ από 353 εκ. ευρώ το 2012.

Τέλος ο όμιλος περιόρισε ακόμη περισσότερο τις επενδύσεις του στα 628 εκ. ευρώ έναντι 718,1 εκ. ευρώ (-90,1 εκ. ευρώ) ενώ το καθαρό χρέος αυξήθηκε κατά 467,6 εκ. ευρώ από τα € 4.524,3 εκατ. στα € 4.991,9 εκατ., λόγω αυξημένων αναγκών για κεφάλαια κίνησης.

Πηγή:www.capital.gr