ΔΕΗ: Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση

Aποτελεί την πλέον χαρακτηριστική περίπτωση αναδιάρθρωσης και μετασχηματισμού ΔΕΚΟ. Το ενδιαφέρον στην ΔΕΗ επικεντρώνεται στο πόσο ακόμα μπορεί και αν φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να κατέβει το λειτουργικό της κόστος.

Σε ότι αφορά τις δαπάνες μισθοδοσίας από το 2009 η ΔΕΗ έχει κατεβάσει το ετήσιο κόστος κατά 726 εκατ. ευρώ εξοικονομώντας αθροιστικά 2,8 δις ευρώ.

Αν αυτό θέλαμε να το ”ποσοτικοποιήσουμε” η εξοικονόμηση αντιστοιχεί στην δημιουργία δύο νέων λιγνιτικών μονάδων δυναμικότητας αντίστοιχης με αυτή της Πτολεμαίδας V.

Ο λόγος για τον οποίο αυτό δεν έχει φανεί οφείλεται και στο ότι η ΔΕΗ σε αυτό το διάστημα είναι υποχρεωμένη να πληρώνει δικαιώματα εκπομπών ρύπων τα οποία το 2014 αφορούσαν κονδύλι της τάξης των 217 εκατ. ευρώ (2013:188 εκατ. ευρώ) καθώς και στην κατακόρυφη αύξηση των απαιτήσεων που πλέον έχουν διαμορφωθεί κοντά στα 2 δις ευρώ, τα πιστοποιητικά διαθεσιμότητας των θερμικών μονάδων αλλά και την διαφορά των τιμολογίων μεταξύ Ανανεώσιμων πηγών και συμβατικών μονάδων.

Τα τιμολόγια της ΔΕΗ έχουν σαφώς ενσωματώσει μέρος αυτών των κοστολογίων από την άλλη πλευρά όμως δεν είναι το ίδιο ευέλικτα όπως ενδεχομένως οι χρηματιστηριακές διακυμάνσεις των μεταβλητών στοιχείων του κόστους.

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

BETA AXEΠΕΥ