ΔΕΗ: Αναθεώρηση και υποβάθμιση της σύστασής της για τη μετοχή από G.S.

Σε αναθεώρηση και υποβάθμιση της σύστασής της για τη μετοχή της ΔΕΗ από Buy (20 Οκτωβρίου 2014) σε Neutral, προχώρησε  η Goldman Sachs σε έκθεσή της με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου.

 

Η αλλαγή της σύστασης αλλά και της τιμής στόχου από 7,9 ευρώ σε 4,8 ευρώ αιτιολογείται από τους αναλυτές της εταιρείας ως αποτέλεσμα των αλλαγών στις εκτιμήσεις του οίκου για:

 

1) διατήρηση των αρνητικών περιθωρίων στην προμήθεια και 2) υψηλότερο μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων που αντανακλά το αυξημένο μακροοικονομικό ρίσκο στην Ελλάδα.

Επίσης οι αναλυτές της GS είναι οι πρώτοι που πλέον αποδέχονται στις εκτιμήσεις τους τις αλλαγές στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, που περιλάμβανε πωλήσεις (ΑΔΜΗΕ, μικρή ΔΕΗ).

Στην ανάλυση σημειώνεται δεν συμπεριλαμβάνεται πιθανή μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος, αφού δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για το μέτρο. Ωστόσο εάν αυτό συμβεί με δεδομένη τη θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, η επίπτωση θα μπορούσε να είναι αρνητική, ουδέτερη ή ακόμη και θετική ανάλογα με το εάν θα συνοδευτεί με μείωση του κόστους παραγωγής καθώς και άλλων παραγόντων κόστους (φόροι, επιδοτήσεις κλπ).

Παρ’ όλα αυτά μια μείωση της τάξης του 1% στα τιμολόγια χωρίς άλλη αλλαγή στα κόστη του συστήματος θα οδηγούσε σε μείωση της αποτίμησης της ΔΕΗ κατά τη GS κατά 31%.

Πηγή:www.capital.gr

ΧΑΡΗΣ ΦΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ
* ,