Γνωστοποίηση συναλλαγών - ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών – ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

05.06.2015 01:01
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

H ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής:

Η αλλοδαπή εταιρεία ARGONIO ENTERPRISES LIMITED (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, που έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι προέβη στις 03.06.2015 σε αγορά 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 73.998,04, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.

Κηφισιά, 4 Ιουνίου 2015

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017