Γιατί οι καταθέσεις είναι στον «αέρα»…

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – απάντηση:

Αν και είναι εγγυημένες μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι επί του παρόντος η εγγύηση παρέχεται από το ελληνικό Δημόσιο. Κι αυτό γιατί η ΕΚΤ αναλαμβάνει αυτή την υποχρέωση από 1 .1.2016.

Και επειδή όπως όλοι γνωρίζουμε τα διαθέσιμα του Ταμείου Εγγυήσεως Καταθέσεων δεν υπερβαίνουν τα 3 δισ. ευρώ [και πολλά γράφουμε…] αυτό συνεπάγεται αυτόματα ότι οι καταθέσεις είναι στον «αέρα»…

Πως να τις καλύψει λοιπόν το ελληνικό κράτος [παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων…] το οποίο άλλωστε αυτή την στιγμή δεν μπορεί καν να ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις.

Μαίρη Καραμέτου

* ,