Γεν. Εμπ.+Βιομηχανίας: Κέρδη 630 χιλ. ευρώ και αμοιβές 589 χιλ. ευρώ

ΓΕΒΚΑ: Αποτιμάται σε 7,5 εκατ. ευρώ, με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στα 22,7 εκατ. ευρώ [p/bv 0,33].
Τα κέρδη της στη χρήση 2014 ενισχύθηκαν κατά τι στα 0,63 εκατ. ευρώ [P/e 11,9], με τα λειτουργικά της να μειώνονται σε 1,5 εκατ. από τα 1,7 εκατ. του 2013.

Ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε ακόμα πιο πολύ στα 4,7 εκατ. ευρώ από 6 εκατ. ευρώ προηγουμένως, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμά της μειώθηκαν σε 0,74 εκατ. ευρώ.

Πάντως ο καθαρός δανεισμός της κατήλθε κι αυτός από 4,7 εκατ. σε 4 εκατ. (το νούμερα πάντα στο περίπου]…

Οι ταμειακές ροές της από λειτουργικές δραστηριότητες θετικές στα 1,27 εκατ. ευρώ [2,39 εκατ. στο 2013]… Για αμοιβές κατέβαλε 589 χιλ. ευρώ, ενώ διατηρεί προσωπικό 81 ατόμων (78 άτομα στο 2013).
Το θέμα των αμοιβών**** δεν πρέπει να το αφήνουμε ασχολίαστο, όταν προκαλεί… Άλλωστε αυτές είναι που εμφανίζονται… Υπάρχουν όμως κι άλλες, από τα κρυφά κονδύλια…
Στη περίπτωση της ΓΕΒΚΑ**** να σημειώσουμε ότι συγκριτικά με την συντριπτική πλειοψηφία των εισηγμένων οι δικές της αμοιβές είναι περίπου… σταγόνα στο φλυτζανάκι… Και κερδοφόρος είναι και νοικοκυρεμένη σε όλους τους τομείς, σε σημείο που μπορεί να πει κανείς… χαλάλι!