Γενικός δείκτης: Daily-Weekly-Monthly

Γενικός δείκτης – daily-weekly-monthly

Σε μέρα και εβδομάδα είμαστε Long με το 550 σε εβδομάδα το stop .

Σε μηνιαίο μας λείπει μία διάσπαση του 659.

To 605 επίπεδο, αντίσταση που χρειάζεται τζίρο για να κατοχυρωθεί.

……………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………

 

 

 

* ,