ΓΕΚ Τέρνα: Ενισχύθηκε στο 17% το ποσοστό της York Capital [από μόνο του δεν λέει τίποτα πλέον...] - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΓΕΚ Τέρνα: Ενισχύθηκε στο 17% το ποσοστό της York Capital [από μόνο του δεν λέει τίποτα πλέον…]

05.08.2015 21:43

ΓΕΚ Τέρνα: Ενισχύθηκε το ποσοστό της York Capital στο 17%

Στο 17% ανέρχεται το ποσοστό του επενδυτικού οίκου York Capital στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έπειτα και από τη μετατροπή 70 ομολογιών σε τιμή πολύ υψηλότερη έναντι της τρέχουσας. Οι αμερικανικός οίκος ελέγχει και το 9% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Συγκεκριμένα η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι την 7/8/2015 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 2.917.063 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.662.725,91 ευρώ, λόγω μετατροπής 70 Ομολογιών σε 2.917.063 μετοχές, από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο και Ανταλλάξιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ) της εταιρείας, έκδοσης 9/12/2013, ονομαστικής αξίας 7.000.000 ευρώ, προσαυξημένης με τους τόκους της περιόδου κατοχής, με τιμή μετατροπής 2,468 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6/12/2013 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29/6/2015.
Σημειώνεται πως η μετατροπή των ομολογιών έγινε σε πολύ υψηλότερη τιμή έναντι της τρέχουσας αξίας της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξέλιξη που θεωρείται ψήφος εμπιστοσύνης του διεθνούς οίκου στον εισηγμένο όμιλο. Ο αμερικανικός επενδυτικός όμιλος ελέγχει πλέον περί το 17% του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθώς και το 9% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου κατά τη συνεδρίασή της, της 5/8/2015 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 2.917.063 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017