ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Να δούμε, πότε θα μάθουν να δίνουν σωστά τα ίδια κεφάλαια… | Mikrometoxos.gr

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Να δούμε, πότε θα μάθουν να δίνουν σωστά τα ίδια κεφάλαια…

01.04.2015 03:23

Κατακόρυφη πτώση στα ίδια κεφάλαια – καθαρή θέση των μετόχων της από τα 444,9 εκατ. του 2013 σε 364 εκατ. ένα χρόνο αργότερα.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 924 εκατ. ευρώ, έναντι 603 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένες κατά 50% και πλέον, κυρίως λόγω των υψηλότερων πωλήσεων στον τομέα των κατασκευών.

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε 88,1 εκατ. ευρώ, έναντι 71,3 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένη κατά 23%, θετικά επηρεασμένη κυρίως από τον τομέα των κατασκευών.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 54,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 76 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 61,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 86 εκατ. ευρώ.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ(ΙΙ): Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 379 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 78 εκατ. ευρώ. Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του του 2014 ανέρχονταν σε 352,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 732 εκατ. ευρώ περίπου.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ(ΙΙΙ): Άντε να δούμε πότε θα μάθουν να μας δίνουν σωστά τα ίδια κεφάλαια… Μας ενδιαφέρουν αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας… και φυσικά δεν είναι στα… 566 εκατ. ευρώ… Γιατί τα 202 εκατ. ευρώ αφορούν Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές όπως οι ίδιοι αναφέρουν στις λογιστικές καταστάσεις τους…

Οπότε τα δικά της – τα σωστά δηλαδή – είναι 364 εκατ. ευρώ… Αποτιμάται σε 163,4 εκατ. ευρώ και είναι προσεγγίσιμη στα τρέχοντα επίπεδα τιμών της… Με ev/ebitda 6,2…. ικανοποιητικό νούμερο για τον κλάδο…

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017