ΓΕΒΚΑ: p/bv 0,38 – ΔΔΜ 0,18 – P/e 13,8

ΓΕΒΚΑ: Αποτιμάται σε 8,66 εκατ. ευρώ, με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στα 22,7 εκατ. ευρώ [p/bv 0,38]. Τα κέρδη της στη χρήση 2014 ενισχύθηκαν κατά τι στα 0,63 εκατ. ευρώ [P/e 13,8], με τα λειτουργικά της να μειώνονται σε 1,5 εκατ. από τα 1,7 εκατ. του 2013. 

Ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε ακόμα πιο πολύ στα 4,7 εκατ. ευρώ από 6 εκατ. ευρώ προηγουμένως, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμά της μειώθηκαν σε 0,74 εκατ. ευρώ. Πάντως ο καθαρός δανεισμός της κατήλθε κι αυτός από 4,7 εκατ. σε 4 εκατ. (το νούμερα πάντα στο περίπου]…

 

Οι ταμειακές ροές της από λειτουργικές δραστηριότητες θετικές στα 1,27 εκατ. ευρώ [2,39 εκατ. στο 2013]… Για αμοιβές κατέβαλε 589 χιλ. ευρώ, ενώ διατηρεί προσωπικό 81 ατόμων (78 άτομα στο 2013). O ΔΔΜ στο εξαιρετικό 0,18…