ΓΕΒΚΑ- 6μηνο: Σε τέτοιες περιόδους κρίσης και εξαφανίζει -σχεδόν – τον δανεισμό της…

Σε περιορισμένη υποχώρηση πωλήσεων και καθαρών κερδών υποχρεώθηκε κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του επαγγελματικού υδραυλικού εξοπλισμού.

Ειδικότερα:

• Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε από τα 12,1 στα 11,2 εκατ. ευρώ.
• Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν από τα 3 στα 2,57 εκατ. ευρώ.
• Τα προ φόρων αποτελέσματα υποχώρησαν από τα 731 στα 500 χιλ. ευρώ.
• Και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 325 χιλ. έναντι 442 χιλ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Από την άλλη πλευρά ωστόσο, αξιοσημείωτη είναι η νέα επίτευξη υψηλών θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών (1,64 εκατ.), η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου μόλις στις 750 χιλ. ευρώ. Επίσης, πρόσφατα ο Όμιλος σύναψε με την Eurobank τετραετές ομολογιακό δάνειο ύψους 700 χιλ. ευρώ, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο το κόστος χρηματοδότησής του.