Βασικό καθήκον μας η ψυχραιμία και η νηφάλια ανάλυση των δεδομένων

Βασικό χαρακτηριστικό της Αγοράς είναι η μεγάλη και διαρκής μεταβλητότητα των τιμών, τονίζει ο Σπύρος Παπαθανασίου.
H ανυπαρξία κοινής αντίληψης και σαφούς πρόβλεψης, οδηγεί τους ενασχολούμενους με την Οικονομία και την Αγορά, να ασχολούνται με σενάρια πιθανοτήτων.
Η ανάλυση της Αγοράς γίνεται με την στάθμιση της πολιτικής αβεβαιότητας, λόγω της πορείας των διαπραγματεύσεων και του ανάλογου κινδύνου. Τα θεμελιώδη στοιχεία των εταιρειών και οι “δίκαιες” αποτιμήσεις αυτών δεν διαδραματίζουν πλέον πρωτεύοντα ρόλο. Ούτε ακόμη και η τεχνική ανάλυση των διακυμάνσεων των τιμών.
Η Αγορά παρουσιάζει στάση αναμονής και κινείται στους ρυθμούς των πολιτικών εξελίξεων – δηλώσεων – αποτελεσμάτων και πιθανών συμφωνιών.
Ειδικότερα δείχνει να αισιοδοξεί, στην βάση ότι αντιδρά ήπια πτωτικά, στα αρνητικά νέα και αισιόδοξα ανοδικά στα θετικά. Ουσιαστικά δείχνει να προεξοφλείται πιθανή σύγκλιση Βερολίνου – Αθήνας.
Η αντικατάσταση του υπάρχοντος προγράμματος, έστω κατά 30%, με ένα σχέδιο ριζικών μεταρρυθμίσεων είναι αναμφίβολα προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου (κρατισμός, οικοδομή, δανεικά, κατανάλωση) προς ένα νέο, που θα δημιουργήσει ουσιαστική προστιθέμενη αξία.
Θα πρέπει να επικρατήσει η σύνεση και η λογική στις συνομιλίες με τους εταίρους μας, ενώ βασικό καθήκον μας πρέπει να είναι η ψυχραιμία και η νηφάλια ανάλυση των δεδομένων. Η Χώρα μας πρέπει να επιμείνει Ευρωπαϊκά σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Μην ξεχνάμε όμως ότι “η αντοχή μιας αλυσίδας είναι εκείνη που έχει ο πιο αδύναμος κρίκος της”.
“Από την άλλη, η συμπεριφορά και η ψυχραιμία των επενδυτών, αλλά κυρίως των καταθετών, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη εν μέσω των διαπραγματεύσεων της Κυβέρνησης με τους Εταίρους” επισημαίνει ο υπεύθυνος επενδυτικής στρατηγικής της Solidus Sec.