Βαθειές ανάσες, με κίνηση στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό…

H αγορά όχι μόνο ισορρόπησε αλλά έδωσε και ανοδική κίνηση με εξαίρεση τον τραπεζικό κλάδο που βάλλεται τις τελευταίες μέρες αλλά και περιμένει τις εξελίξεις από την ΕΚΤ. Ο f25 έκλεισε κοντά στο 259 που είναι και το stop μας στο short ενώ το 254 είναι κοντινή στήριξη με κύρια στο 252.

 

Μία διάσπαση του 262 θα μπορούσε να μας φέρει και πάλι στην περιοχή του 270. Ο όγκος χαμηλός, καθότι οι μεγάλοι πωλητές στην παρούσα έχουν κοπάσει περιμένοντας την εκλογική αναμέτρηση ή τις όποιες εξελίξεις στην Ευρώπη που μπορούν να δώσουν τόνο στην αγορά.

 

Οι δηλώσεις της αντιπολίτευσης συνεχίζουν και έχουν θετικό χαρακτήρα σε σχέση με την Ευρώπη ενώ ακόμα και στο θέμα κούρεμα χρέους ο όρος πλέον μετονομάζεται σε εξορθολογισμό χρέους. Κίνηση στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, με τον ΜΥΤΙΛ να δίνει ημερήσιο αγοραστικό σήμα.

 

Πλέον πάνω από το 50% των επιλογών μας είναι με αγοραστικό σήμα σε ημερήσιο γράφημα. Η ΔΕΗ με μεγάλη κίνηση χρειάζεται διάσπαση του 539, ενώ ο ΟΤΕ του 925, που είναι και επίπεδα αντιστάσεων για τους δύο τίτλους. Η ΜΙΓ μετά την ανακοίνωση της ΑΜΚ κινήθηκε δυναμικά σε υψηλότερα επίπεδα ενώ πλησιάζει και πάλι το 020 επίπεδο του οποίου διάσπαση θα μπορούσε να δώσει συνέχιση.
Support: 255, 252, 250, 247, 245
Resist.: 258, 260, 262, 265, 268
Daily spot market position long s/l 242

 

HΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ – FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ

* ,