ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Δανεισμός 1,5 δισ. αλλά και ebitda 194 εκατ. με πωλήσεις 3,3 δισ.ευρώ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Δανεισμός 1,5 δισ. αλλά και ebitda 194 εκατ. με πωλήσεις 3,3 δισ.ευρώ

10.07.2016 10:53

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΒΙΟΧΑΛΚΟ:

O όμιλος αποτιμάται σε 311 εκατ. ευρώ στη τιμή των 1,2000 ευρώ με εύρος διαπραγμάτευσης στο 12μηνο: 0,9280 με 1,6700 και στο 2016: 0,9280 και 2,9600 (πέρυσι ίδια ημερομηνία). Στο -25% από την τιμή των 1,6000 ευρώ στις 31.12.2015. Από την αρχή του 2016 έχει πραγματοποιήσει συνολικά συναλλαγές 20,1 εκατ. τμχ ( το 7,8% του συνόλου) με μέση τιμή τα 1,2600 ευρώ στο εύρος των 3,4000 με 5,5600 ευρώ.

_____________

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2015 αυξήθηκε κατά 11,3% στο επίπεδο των 3,28 δισ. εκατ. ευρώ έναντι των 2,943 δισ. ευρώ το 2014, λόγω υψηλότερων όγκων πωλήσεων σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με την εξαίρεση του κλάδου χάλυβα, βελτιωμένου προϊοντικού μείγματος και υψηλότερων τιμών αλουμινίου, μερικώς αντισταθμισμένες από τις χαμηλότερες τιμές του χαλκού.
 Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 73,4 εκατ. ευρώ από 4 εκατ. ευρώ το 2014.

 Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 194 εκατ. ευρώ έναντι 120 εκατ. ευρώ το 2014.

 Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 36,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 90 εκατ. ευρώ το 2014.

 Οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 63,4 εκατ. ευρώ από ζημιές 87,5 εκατ. ευρώ το 2014.

 Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 59,4 εκατ. ευρώ το 2014.

 Ο καθαρός δανεισμός την 31η Δεκεμβρίου 2015 διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 1.499 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 1%.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: Μακροπρόθεσμος 895,86 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμος 739,14 εκατ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα στα 136,3 εκατ.

ΔΗΛΑΔΗ ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης να διαμορφώνεται σε 1,61. (‘Ιδια κεφάλαια-καθαρή θέση 31.12.2015: 928,5 εκατ.)

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 15% σε 111 εκατ. ευρώ το 2015 από 96 εκατ. ευρώ το 2014, λόγω αύξησης της τάξης των 52 εκατ. ευρώ του συνολικού δανεισμού και αύξησης στα λοιπά έντοκα χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για να χρηματοδοτήσουν τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.

Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 2,7% από 2.270 εκατ. ευρώ το 2014 σε 2.331 εκατ. ευρώ το 2015, λόγω του υψηλότερου δανεισμού κατά 52 εκατ. ευρώ.

Ο δανεισμός των εταιριών της Viohalco αποτελείται κατά 55% από μακροπρόθεσμα δάνεια και κατά 45% από βραχυπρόθεσμα, εκ των οποίων ποσοστό 89% έχει χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες ή τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό και ποσοστό 11% έχει χορηγηθεί από αλλοδαπές τράπεζες και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες αναθεωρούνται σε ετήσια βάση με τις επετείους τους να είναι διασκορπισμένες σε όλο το έτος.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017