Αύξηση 6% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Απρίλιο-Eurostat: Ύφεση (-0,2%) στην Ελλάδα το α’ τρίμηνο

Ύφεση (-0,2%) κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2015 σύμφωνα με τη Eurostat που έδωσε στη δημοσιότητα τη δεύτερη εκτίμησή της για το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2015 στην Ε.Ε.

Την ίδια ώρα, αύξηση 6% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Απρίλιο εφέτος, λόγω μεγαλύτερης αύξησης της αξίας των εισαγωγών από εκείνη των εξαγωγών, με αποτέλεσμα, στο α’ τετράμηνο να επιβραδυνθεί σε 9% ο ρυθμός μείωσης του εμπορικού ελλείμματος.
Ειδικότερα, από τα στοιχεία για τις εμπορευματικές συναλλαγές που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν τα εξής:
Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, ανήλθε σε 3.846,4 εκατ. τον Απρίλιο 2015 έναντι 3.629,6 εκατ. τον ίδιο μήνα του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 204,6 εκατ., ή 8%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.182,7 εκατ. ευρώ έναντι 2.060,7 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 5,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 226,1 εκατ. ευρώ, ή 16,9%).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.663,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.568,9 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 21,5 εκατ. ευρώ, ή 1,8%).
Το α’ τετράμηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 14.842,4 εκατ. ευρώ έναντι 15.464,5 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2014, παρουσιάζοντας μείωση 4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 203,4 εκατ. ευρώ, ή 1,9%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε σε 8.454,9 εκατ. έναντι 8.448,3 εκατ. το α’ τετράμηνο 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 0,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 776,7 εκατ. ευρώ, ή 14,8%).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, ανήλθε σε 6.387,5 εκατ. έναντι 7.016,2 εκατ. ευρώ το α’ τετράμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 573,3 εκατ., ή 10,6%).
Εξάλλου ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για το εξωτερικό εμπόριο της χώρας, σχετικά με τους ρυθμούς αύξησης της συνολικής αξίας των εξαγωγών κατά τους πρώτους μήνες του έτους αλλά όπως σημειώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων και προσθέτει ότι: «η πραγματική οικονομία της χώρας – την ώρα που καθυστερούν επιστροφές ΦΠΑ ύψους σχεδόν 700 εκατ. ευρώ – δε θα αντέξει για πολύ ακόμα κάτω από το συνδυαστικό βάρος και της αβεβαιότητας και νέων φορολογικών επιβαρύνσεων και βαριδίων ανταγωνιστικότητας, ειδικά στους διεθνοποιημένους κλάδους της οικονομίας, τις εξαγωγές και τον τουρισμό».
Ο ΠΣΕ και το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), προχώρησε σε επικαιροποίηση της μελέτης του επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, για τον Απρίλιο του 2015, καθώς η συνολική αξία των εξαγωγών εμφανίζεται αυξημένη κατά 5,9% (στα 2,18 δισ. ευρώ από 2,06 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2014). Μάλιστα, η αύξηση αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη – κατά 16,9% ή κατά 226,1 εκατ. ευρώ – αν εξαιρεθούν από τον υπολογισμό τα πετρελαιοειδή προϊόντα.
Από τα στοιχεία προκύπτει ως αποτέλεσμα της αύξησης και του Απριλίου, στο πρώτο 4μηνο του έτους, ότι η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στα 8,45 δισ. ευρώ από 8,44 δισ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,1%. Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, την ίδια περίοδο προκύπτει αύξηση της τάξης του 14,8%, ήτοι αύξηση κατά 776,7 εκατ. ευρώ.
Εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι αύξηση προκύπτει και στα έσοδα από εξαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ για το α’ τρίμηνο, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή.

 

Συγκεκριμένα, από τις εξαγωγές του α’ τριμήνου έχουν εισπραχθεί 3,44 δισ., έναντι 3,36 δισ. του α’ τριμήνου του 2014, ήτοι αύξηση 2,3%. Μάλιστα, η είσπραξη των 3,44 δισ. αποτελεί την καλύτερη επίδοση της τελευταίας 3ετίας.

 

Οι συνολικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένων και των πετρελαιοειδών μειώθηκαν 7,6%, στα 5 δισ. (από 5,4 δισ. στο α’ τρίμηνο 2014), εξαιτίας και των χαμηλότερων διεθνών τιμών του πετρελαίου και των παραγώγων του, σε σχέση με πέρυσι.