Αύξηση 1,4% του ΑΕΠ στο β’ τρίμηνο του 2015

Ανοδικά κινήθηκε το ΑΕΠ της χώρας το β’ τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2015 παρουσίασε αύξηση κατά 0,8%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2015, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2014 παρουσίασε αύξηση κατά 1,4%.

Με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2015 παρουσίασε αύξηση κατά 1,5 % σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2014.

Οπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ, οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι παρούσες εκτιμήσεις αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία στις 28/08/2015, με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν καταστεί διαθέσιμα τότε.

Επισημαίνεται ότι το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 2015 έχει αναθεωρηθεί λόγω ενημερωμένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης και ενημερωμένων στοιχείων Βραχυχρόνιων Δεικτών. Ετσι η ανάπτυξη τους τρεις πρώτους μήνες τοποθετείται στο 0,02% έναντι του δ’ τριμήνου του 2014 και σε 0,5% έναντι του α’ τριμήνου του 2014.