Αύξηση των πωλήσεων πέτυχε η Ε.Ι. Παπαδόπουλος χωρίς να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Αύξηση των πωλήσεων πέτυχε η Ε.Ι. Παπαδόπουλος χωρίς να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της

08.06.2015 06:09

Σημαντική άνοδο των πωλήσεών της σε μια αγορά η οποία βρίσκεται σε πίεση, πέτυχε πέρυσι η εταιρεία Ε. Ι. Παπαδόπουλος, σε σχέση με τη χρήση του 2013.
Συγκεκριμένα, ο τζίρος της αυξήθηκε πέρυσι κατά 5,7% και ανήλθε στα 133.694.363 ευρώ.

 

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς η εταιρεία να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της, αλλά οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επέκταση της στην αγορά του συσκευασμένου ψωμιού και την επιτυχία της να διατηρήσει -σε αρκετές περιπτώσεις δε, και να αυξήσει- το μερίδιο αγοράς της στα παραδοσιακά της προϊόντα.

 
Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της ανήλθαν σε 11.319.124 ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 6,7%. Η μείωση αυτή οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην μείωση των καθαρών χρηματοδοτικών εσόδων (κυρίως λόγω γενικότερης μείωσης των επιτοκίων προθεσμιακών καταθέσεων) και εν μέρει στην απόφαση της να μην επιβαρύνει το καταναλωτικό κοινό με αυξήσεις τιμών εν όψει της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η χώρα.

 

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 8.238.318 ευρώ έναντι 7.847.114 ευρώ το 2013, σημειώνοντας αύξηση 5%.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν στο τέλος του 2014 σε 72.810.776 ευρώ σε σύγκριση με 26.945.401 ευρώ στο τέλος του 2013. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι το υφιστάμενο ομολογιακό δάνειο της εταιρείας, ύψους 40.590.000 ευρώ, λήγει στο τέλος Ιουνίου, άρα περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στις 31/12/2014. Για τον ίδιο λόγο, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσίασαν αντίστοιχη μείωση και ανήλθαν σε 15.008.325 ευρώ στις 31/12/2014 σε σύγκριση με 56.236.274 ευρώ το 2013.

 
Εν τω μεταξύ, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει την αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του υφιστάμενου δανείου με την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου ύψους 25εκατ. ευρώ, το δε υπόλοιπο του δανείου θα αποπληρωθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας. Η σύμβαση για την κάλυψη του ομολογιακού δανείου από όμιλο τραπεζών υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2015.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017