Αύξηση κερδών για Nestle Ελλάς το 2014 Τι «βλέπει» για το 2015, τι εκτιμά για την κατάσταση στην ελληνική οικονομία - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Αύξηση κερδών για Nestle Ελλάς το 2014 Τι «βλέπει» για το 2015, τι εκτιμά για την κατάσταση στην ελληνική οικονομία

19.06.2015 06:17
Αύξηση κερδών για Nestle Ελλάς το 2014
 Τι «βλέπει» για το 2015, τι εκτιμά για την κατάσταση στην ελληνική οικονομία

Σημαντική αύξηση των καθαρών της κερδών πέτυχε πέρυσι η Nestle Ελλάς, παρά τη μείωση του τζίρου της, εξέλιξη που οφείλεται στην παρατεταμένη οικονομική αστάθεια. Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 385,065 εκατ. ευρώ έναντι 407,470 εκατ. ευρώ το 2013, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 10,320 εκατ. ευρώ έναντι 9,953 εκατ. ευρώ, οι συνολικές αποσβέσεις στα 9,353 εκατ. ευρώ έναντι 9,553 εκατ. ευρώ οι δε χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ανήλθαν το 2014 σε 13,474 εκατ. ευρώ έναντι 16,454 εκατ. ευρώ.

Για το τρέχον έτος η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει ότι θα είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονιά για την ελληνική οικονομία, καθώς το τεταμένο πολιτικό-οικονομικό κλίμα σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο εντείνει την αστάθεια σε όλα τα επίπεδα, αφήνοντας μάλιστα περιθώρια έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, όπως σημειώνεται στην οικονομική έκθεση.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω συνθηκών, η εταιρεία επιδιώκει, όπως επισημαίνεται στην ίδια έκθεση, να διατηρήσει σε χαμηλά επίπεδα τα κόστη της προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική στην αγορά, προσφέροντας στους καταναλωτές ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές, και παράλληλα να συνεχίσει τις προσπάθειές της στο να υποστηρίζει τη διατροφική αξία που προσφέρουν τα προϊόντα της στους καταναλωτές στα πλαίσια του προγράμματος «Καλή Διατροφή, Καλύτερη Ζωή».
Στην ίδια έκθεση σημειώνεται επίσης πως οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και το εξωτερικό, όπως αναφέρεται.

Επισημαίνεται δε ότι λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και το γεγονός ότι ανήκει σε μια από τις μεγάλες οικονομικές οντότητες της Ευρώπης, καθώς και τη χρηματοοικονομική της κατάσταση τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της.
Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017