Αύξηση κερδών για την Space Hellas το Α’ εξάμηνο του 2016

Αύξηση κερδών για την Space Hellas το Α’ εξάμηνο του 2016

Στα € 25,1 εκ. ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas για το Α’ εξάμηνο του 2016, έναντι € 25,9 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Tα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν σε € 7,0 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2016 έναντι € 6,1 εκ. το 2015, αύξηση που αποτυπώθηκε και στο EBITDA, το οποίο έκλεισε σε € 2,1 εκ. έναντι € 1,8 εκ. της περσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν και ανήλθαν σε € 632 χιλ. το Α’ εξάμηνο του 2016 έναντι € 338 χιλ. το 2015 και τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν σε € 400 χιλ. έναντι € 356 χιλ. Η συνέχιση του υψηλού τζίρου του ομίλου και το Α’ εξάμηνο του 2016 οδήγησε τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, σε αρνητικό πρόσημο € – 5.192 χιλ., γεγονός που αύξησε τις ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης.

Η υψηλή ρευστότητα καθώς και η πρόσβαση του ομίλου σε δανειακά κεφάλαια απαραίτητα για την ανάπτυξή του, κάλυψε τις ανάγκες αυτές. Για τη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 23,4 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2016 έναντι € 24,5 εκ. το 2015, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1,5 εκ. έναντι € 1,6 εκ. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το Α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε € 1,0 εκ. έναντι € 0,8 εκ. το 2015 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε € 954 χιλ. έναντι € 926 χιλ.

Τα οικονομικά στοιχεία του ομίλου, όπως διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο του 2016, μας επιτρέπουν να διατηρούμε την αισιοδοξία μας για τη σταθερά θετική πορεία στη συνέχεια. Η στόχευση σε ένα υγιές και δυναμικά αναπτυσσόμενο πελατολόγιο του ιδιωτικού τομέα, αντισταθμίζει τις όποιες απώλειες εσόδων από μεγάλα έργα πληροφορικής του δημόσιου τομέα.

Οι καθυστερήσεις μεγάλων έργων αναμένεται να επηρεάσουν το σύνολο των τιμολογήσεων της χρονιάς, αλλά δεν θα επηρεάσουν τη θετική εικόνα και την ενίσχυση των υπόλοιπων θεμελιωδών στοιχείων του ομίλου. Η στρατηγική του ομίλου για διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς του στον ιδιωτικό τομέα και η αναπτυξιακή πορεία του με προσεκτικά βήματα και εξωστρεφή προσανατολισμό, αποδίδουν καρπούς και καθιστούν τη Space Hellas έναν από τους ισχυρότερους παίκτες στον ευρύτερο χώρο του ICT (πληροφορική, τηλεπικοινωνίες και ασφάλεια)

* ,