Αυξάνει σημαντικά τις προβλέψεις για NPLs η Εθνική στο α’ τρίμηνο λόγω εξυγίανσης

Σε σημαντική αύξηση των προβλέψεων για προβληματικά δάνεια προχωράει η Εθνική τράπεζα στο α΄ τρίμηνο του 2015.
Στόχος της κίνησης αυτής είναι να εξυγιάνει πλήρως τα δανειακά της χαρτοφυλάκια και να πραγματοποιήσει επανεκκίνηση σε λογιστική κατάσταση και στόχους της τράπεζας.
Το 2015 όλες οι τράπεζες έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχει χαθεί ως χρονιά και προβαίνουν σε κινήσεις εξυγίανσης.
Για τον λόγο αυτό αποφασίζουν να είναι ένα μεταβατικό έτος εξυγίανσης ώστε η επανεκκίνηση να ξεκινήσει από το 2016.
Η αύξηση των προβλέψεων θα έχει ως μέτρο σύγκρισης τα 378 εκατ. του δ’ τριμήνου του 2014 σε επίπεδο ομίλου και τα 274 εκατ σε επίπεδο Ελλάδος.
Συνολικά το 2014 η Εθνική διενήργησε προβλέψεις ύψους 1,45 δισεκ. και -1,093 δισεκ. εφάπαξ προκαλώντας την μεγάλη ζημία του δ’ τριμήνου.
Τα NPLs της Εθνικής φθάνουν το 31,9% ή 14,5 δισεκ. ή 19,3 δισεκ. μαζί με όλες τις καθυστερήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική διαθέτει Core tier 1 με φουλ εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ στο 9,4%