Αρνητικό παραμένει το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Αρνητικό παραμένει το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα

27.03.2015 03:44

Θετικά αντιμετωπίζουν, στην πλειοψηφία τους, οι ευρωπαϊκές μεσαίες επιχειρήσεις την τρέχουσα επιχειρηματική συγκυρία, ενώ πολλές από αυτές σχεδιάζουν αναπτυξιακές επενδύσεις εντός του επόμενου εξαμήνου.

Αυτό όμως δεν ισχύει στην Ελλάδα, όπου το κλίμα παραμένει αρνητικό. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη έρευνα της ΕΥ “European middle market barometer” για το 2015, μια έρευνα 6.000 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών μεταξύ 30 και 500 εκατ. ευρώ, όπου διαπιστώνεται ότι οι αντιλήψεις διαφοροποιούνται αισθητά από χώρα σε χώρα.

Σε γενικές γραμμές, οι ευρωπαϊκές μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν θετικά τις τρέχουσες και μελλοντικές προοπτικές τους. Το 87% θεωρούν την τρέχουσα επιχειρηματική συγκυρία καλή ή αρκετά καλή, το 50% αναμένουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους το 2015 σε σύγκριση με το 2014 και το 46% αναμένουν βελτίωση των αποδόσεών τους κατά το επόμενο εξάμηνο, έναντι μόνο 7 % που προβλέπει επιδείνωση.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή διαφοροποιείται σημαντικά από χώρα σε χώρα. Με βάση τον δείκτη του επιχειρηματικού κλίματος που συνδυάζει τις απαντήσεις σχετικά με το τρέχον κλίμα και τις προσδοκίες για το μέλλον, σε μια κλίμακα από το -100 ως το 100, οι εταιρείες στην Τουρκία (65), την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (63), τη Δανία (58), την Ολλανδία (56), την Πορτογαλία (55) και την Ισπανία (51), είναι οι πιο θετικές. Στο άλλο άκρο αυτού του δείκτη εμπιστοσύνης κατατάσσονται η Ρωσία (43), η Γερμανία (40), η Ιταλία (37), η Πολωνία (19) και η Ελλάδα (-21).

Τα στελέχη των μεσαίων επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν με περισσότερη αισιοδοξία τις προοπτικές για τη χώρα τους από ότι για την Ευρώπη στο σύνολό της (32% αισιοδοξία για τις εγχώριες οικονομίες σε σύγκριση με 28% για την Ευρώπη). Στην Ιρλανδία (68% / 59%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (49% / 42%) και την Ισπανία (48% / 42%), εκφράζουν την μεγαλύτερη αισιοδοξία για το οικονομικό κλίμα τόσο στη χώρα τους, όσο και στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών.

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017