Απ. Μάνθος: Το ζητούμενο για τους “Buyers” σε αυτή την έντονη κίνηση

Του Απόστολου Μάνθου, Υπεύθυνου Τεχνικής Ανάλυσης στη ΔΥΝΑΜΙΚΗ Χρηματιστηριακή

Η χαρακτηριστική άρνηση εισόδου του Γενικού Δείκτη άνω των 650 μονάδων και η μετέπειτα βίαιη καθοδική διάσπαση της ζώνης στήριξης των 635 με 630 μονάδων αλλάζει άρδην τα βραχυχρόνια δεδομένα στο ημερήσιο διάγραμμα τιμών.

Το ζητούμενο για τους “Buyers” σε αυτή την έντονη κίνηση είναι κατά πρώτον η διατήρηση του δείκτη σε επίπεδο κλεισίματος άνω του ψυχολογικού ορίου των 600 μονάδων και κατά δεύτερο η επανεισοδός του σε ένα πιθανό ανοδικό retracement μέσα στο επίπεδο διακύμανσης των 620 με 630 μονάδων.

Αντιθέτως το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για το στρατόπεδο των “Bears” είναι η καθοδική καταστρατήγηση των 600 μονάδων και η μετέπειτα προσέγγιση της γραμμής R που ενώνει τους δύο προηγούμενους τοπικούς πυθμένες του Φθινοπώρου και διέρχεται από τις 590 μονάδες περίπου.

Άξιο αναφοράς είναι και η αποτύπωση ενός δύστροπου σχηματισμού άρνησης και διανομής στο daily chart του Γενικού Δείκτη, καθώς η ανοδική διάσπαση του επιπέδου αντίστασης των 635 μονάδων μετά από τη δημιουργία δύο κοντινών βραχυχρόνιων κορυφών ήταν πάρα πολύ σύντομη.

Χρειάστηκαν μόλις δύο συνεδριάσεις ανοδικές με ανώδυνο χτύπημα της αντίστασης των 650 μονάδων και τρεις πλαγιοκαθοδικές με στοιχεία διανομής για να παραδώσουν τη σκυτάλη σε ένα έντονα καθοδικό candlestick επαναφοράς του δείκτη κάτω από τις 635 μονάδες δημιουργώντας αρνητικούς συνειρμούς πιθανής λήξης του τριμηνιαίου ανοδικού κυματισμού από τις 550 μονάδες.

Όσον αφορά το δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 το ένα και μοναδικό ημερήσιο κλείσιμο, που έγραψε άνω των 1750 μονάδων όχι μόνο δε μπόρεσε να επιβεβαιώσει τη τμήση της εν λόγω αντίστασης αλλά δημιούργησε διαγραμματικά το έναυσμα για να πτωτικό crescendo (μέχρι τώρα –7,3% από τα υψηλά) κλείνοντας έτσι με θόρυβο τη πόρτα του ανοδικού επιπέδου των 1720 μονάδων. Η πρώτη στήριξη με πιθανό ανοδικό retracement είναι οι 1623 μονάδες ενώ η δεύτερη και άκρως ανησυχητική για τους “Buyers” είναι οι 1592 μονάδες.

FTSE_16122016.png

Τέλος στο Τραπεζικό Δείκτη η καθοδική λύση των 850 μονάδων έχει ανοίξει το δρόμο για τη κατάβαση από τις 793 μονάδες [διορθωτικό Fibonacci : 61.8% της πρόσφατης ανόδου] έως τις 750 μονάδες. Κάτω από τις 750 μονάδες με συνεχόμενα ημερήσια κλεισίματα θα επαναφέρει στο προσκήνιο το σενάριο πρόσκρουσης πάνω στην περιοχή στήριξης των 720 με 705 μονάδων.

DTR_16122016.png

* ,