Από 12/8 η επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,09 ευρώ ανά μετοχή από ΤΕΝΕΡΓ

Από 12/8 η επιστροφή κεφαλαίου από ΤΕΝΕΡΓ

 

Στην επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους, ποσού 0,09 ευρώ ανά μετοχή, προχωρά η Τέρνα Ενεργειακή, μετά την υπογραφή από τον υπουργό Οικονομικών της απόφασης για την «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων»  (ΦΕΚ Β 1617/31-7-2015), και σε συνέχεια των από 9/7/15 και 14/7/15 σχετικών ανακοινώσεων για την επιστροφή κεφαλαίου.
Έτσι, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, από μεθαύριο,  5η Αυγούστου (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,30 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα  συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,09 ευρώ ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.
Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 6η Αυγούστου (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων –record date). Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η 12η Αυγούστου 2015 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.