Από το Α μέχρι το Ω για τον κόσμο των αγορών (9/1) | Mikrometoxos.gr

Από το Α μέχρι το Ω για τον κόσμο των αγορών (9/1)

09.01.2017 00:01

ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΗ Επενδυτική Στρατηγική (Contrarian investment strategy)

 • Αντιθετική επενδυτική στρατηγική είναι η στρατηγική κατά την οποία ο επενδυτής δημιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο χωρίς αρχικό κεφάλαιο (zero investment strategy), πουλώντας ανοικτά (short) μετοχές που είχαν πολύ υψηλές αποδόσεις (winner) για το προηγούμενο διάστημα κι αγοράζοντας (long) μετοχές που είχαν πολύ χαμηλές αποδόσεις (loser) το ίδιο προηγούμενο διάστημα.
 • Αποτελέσματα από έρευνες δείχνουν ότι η μέση υπεραπόδοση του χαρτοφυλακίου με τους προηγούμενους χαμένους (losers) είναι περίπου 25% μεγαλύτερη από την μέση υπεραπόδοση του χαρτοφυλακίου με τους προηγούμενους κερδισμένους (winners) για περίοδο ελέγχου τριών ετών.
 • Η αντιθετική επενδυτική στρατηγική δείχνει ότι ένας επενδυτής μπορεί να προβλέψει τις μελλοντικές αποδόσεις και να επιτύχει υπερβολικές αποδόσεις χρησιμοποιώντας πληροφορίες σχετικές με την ιστορική απόδοση των μετοχών.
 • Σε μία πληροφοριακά αποτελεσματική αγορά κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει κι έτσι τα αποτελέσματα αποδίδονται στην υπεραντίδραση (overreaction) των επενδυτών.
 • Η τάση αυτή είναι πολύ πιο έντονη κάθε Ιανουάριο.

_______

ΓΡΙΦΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Γρίφος των μερισμάτων είναι η μη ορθολογική συμπεριφορά των επενδυτών να προτιμούν τις επιχειρήσεις που δίνουν μερίσματα αντί να επανεπενδύουν τα κέρδη τους.

 • Κανονικά θα έπρεπε να τους είναι αδιάφορο το εάν θα πάρουν τα κέρδη σε μορφή μερίσματος ή αυξημένης αξίας της επιχείρησης λόγω της επανεπένδυσης.
 • Σε μια αποτελεσματική αγορά η αξία της επιχείρησης δεν θα έπρεπε να επηρεάζεται ούτε από το πως η επιχείρηση χρηματοδοτείται ούτε από την μερισματική της πολιτική.
 • Αντιθέτως πολλές μελέτες βρίσκουν ότι οι επενδυτές επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις που δίνουν μερίσματα.

ΔΕΙΚΤΕΣ: Στην τριετία 7.1.2014 με 7.1.2017 ο ΓΔ υποχωρεί κατά 46,67%. Για τους υπόλοιπους τώρα, άντε να βγάλει κανείς άκρη στα πλαίσια έστω της μαθηματικής λογικής…. Με ποια βάση να ξεκινήσει και με ποια να τελειώσει κανείς μαζί τους… Μία προσφορά της Λεωφόρου Αθηνών 110… Βέβαια στον ΔΤΡ βάζεις στην 3ετία ένα -99,9% και είσαι μέσα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η πρώτη προτεραιότητα όλων όσων θέλουν να αποφύγουν την «πλύση εγκεφάλου» που τους ασκείται καθημερινά, είναι η προσεκτική επιλογή των ΜΜΕ, από τα οποία ενημερώνονται…

 • Κάτι που όμως απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή, αφού πρόκειται για κάτι εξαιρετικά δύσκολο.
 • Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε μέσο αντιλαμβανόμαστε πως υποστηρίζει κάποιο πολιτικό κόμμα ή κάποια οικονομικά συμφέροντα, πρέπει να αποφεύγεται με κάθε τρόπο…
 • Αφού κάθε άλλο παρά ενημερώνει αντικειμενικά, ενώ δεν είναι τόσο απλό να το διακρίνουμε.

ΖΗΤΩΣΑΝ… 

119

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ: Τα κόστη του ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι κατά οκτώ φορές υψηλότερα των αντίστοιχων της διεθνούς τρομοκρατίας και υπολογίζονται για την περασμένη χρονιά στα 430 δις δολάρια.

 • «Η τρομοκρατία εκλαμβάνεται και μέσω των ΜΜΕ ως μια άμεση απειλή. Εντούτοις και από αμιγώς οικονομική σκοπιά, τα ρίσκα από την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο για τα επόμενα 20 χρόνια είναι πολύ μεγαλύτερα».
 • Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που θα οδηγήσουν, μεταξύ άλλων, στον πενταπλασιασμό του παγκόσμιου όγκου δεδομένων μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, καθιστούν τον κυβερνοχώρο πιο ευάλωτο σε επιθέσεις.
 • Απλά,… Σκεφθείτε «να φτιάξουμε έναν υπολογιστή, όπως το έκανε η ΙΒΜ, που θα ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της υγείας. Εάν οι επιθέσεις χάκερ επηρεάσουν τους αλγόριθμους ή εάν τους αλλάξουμε εμείς, τότε φυσικά η ζημιά θα είναι τεράστια».

ΘΕΩΡΗΜΑ: Στις χρηματιστηριακές Αγορές αυτό που μετράει περισσότερο είναι το μέλλον. Θεωρητικά οι τιμές αντανακλούν κάθε στιγμή την πληροφορία που είναι διαθέσιμη. Οι προσδοκίες που ενσωματώνονται στις μετοχές έρχονται στο παρόν με ένα συντελεστή προεξόφλησης. Ο συντελεστής έχει δύο βασικά στοιχεία:

 • Το ρίσκο της χώρας και το επιπλέον ρίσκο που έχει η Αγορά.
 • Το ρίσκο της χώρας προσδιορίζεται από την εικόνα που έχει το δεκαετές ομόλογο.

Οι δύο αυτοί συντελεστές δημιουργούν το λεγόμενο «ασφάλιστρο κινδύνου». Όταν το ασφάλιστρο κινδύνου πέφτει, πέφτουν επίσης και οι προσδοκώμενες αποδόσεις των μετοχών.

 • Αλλά για να πέσουν, πρέπει να ανέβουν οι τιμές των μετοχών υποθέτοντας ότι η εκτιμώμενη κερδοφορία δεν αλλάζει σημαντικά στα επόμενα χρόνια.
 • Όταν η προσαρμογή θα έχει ολοκληρωθεί, οι προσδοκώμενες αποδόσεις θα είναι χαμηλότερες…
 • Καθώς οι επενδυτές θα απαιτούν μικρότερο ασφάλιστρο για να κρατούν τις μετοχές.

ΚΕΝΟ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ- (Exhaustion Gap): Το κενό εξάντλησης, σηματοδοτεί ακριβώς αυτό, την εξάντληση της δυναμικής μιας τάσης. Συναντάται λοιπόν στο τέλος, είτε μιας ανοδικής, είτε μιας πτωτικής τάσης. Πιο συγκεκριμένα εμφανίζεται στις τελευταίες κορυφές πριν το τελικό μέγιστο/ελάχιστο απ’ όπου θα ξεκινήσει και η αντιστροφή.

 • Οφείλεται σε φαινόμενα μαζικής ψυχολογίας, είτε υπερβολικού ενθουσιασμού όταν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, είτε σε απόλυτης βιασύνης για να «ξεφορτωθούμε» ένα κακό «χαρτί».
 • Ο όγκος, είναι και σε αυτή την περίπτωση η επιβεβαίωση που περιμένουμε. Υψηλός όγκος κατά την περίοδο σχηματισμού, ενισχύει και την πιθανότητα η κίνηση να ακολουθήσει την πορεία που αναμένουμε.
 • Ένα δεύτερο επιβεβαιωτικό, θα είναι να έχει υπάρξει ήδη μια έντονη τάση το προηγούμενο διάστημα η οποία θα ανατραπεί μετά από μια βραχυχρόνια οριζόντια κίνηση.

ΛΑΜΔΑ DEVELOPMENT: Αποτιμάται σε 374 εκατ. ευρώ στη τιμή των 4,6900 ευρώ. Με υψηλά – χαμηλά 3ετίας στα 2,4600 και 6,9900 ευρώ με τον μέσο όρο στα 4,3900 ευρώ. Συναλλαγές 48,3 εκατ. τμχ και ημερησίως 61.900 τμχ. Στο -13% από τα 5,3900 της 7ης ιανουαρίου 2014…

 • P/BV 1,04… Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (6Μ): 359.995.000 από 360.773.000- Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: 99.554.000 έναντι 107.173.000 – Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 255.655.000 έναντι 269.186.000 – Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 19.597.000 από 20.419.000- ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,49.
 • Κέρδη μετά από φόρους (6Μ): 1.474.000 από ζημίες (14.347.000)- ΕΒΙΤDA: 12.013.000  από ζημίες (3.575.000)- Έσοδα από επενδυτικά ακίνητα 21.046.000 έναντι 20.290.000- Σύνολο εκροών για λειτουργικές δραστηριότητες (4.358.000) από +16.000 ευρώ… Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 292.000 – Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: 141 από 138 πέρυσι…

ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ-ΘΥΜΙΣΟΥΜΕ…

Eurobank: Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις Προνομιούχες, τα δικαιώματα του δημοσίου και οι όροι μετατροπής τους…

————-

ΟΛΠ: Η εταιρεία αποτιμάται σε 331 εκατ. ευρώ στη τιμή των 13,2400 ευρώ  ( ΣΤΑ… 33,0000 ευρώ προ 9ετίας). Χαμηλά – Υψηλά ΤΡΙΕΤΑΣ: 9,3200 – 20,8900 ευρώ. Στα 18,9000 ευρώ στις 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 με τον ΓΔ στις 1238 μονάδες.

 • PRICE/Book value: 1,86 (πλασματική, λόγω χαμηλής αποτίμησης ΠΑΓΙΩΝ στοιχείων στα …250 εκατ.ευρώ και με τα ΑΥΛΑ στο ΜΗΔΕΝ…)
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ:0,46 (πλασματικός λόγω “ανακριβούς” καθαρής θέσης).
 • P/E: (6μηνο) -. EV/EBITDA: 39 (εξάμην0).
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: “Πάσχει” από κέρδη+ κύκλο εργασιών κι αυτό έχει τις επιπτώσεις του στην αντιμετώπιση της μετοχής από την αγορά…

____________

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Αποτελεσμάτων: Είναι μια Λογιστική Κατάσταση όπου η επιχείρηση αναγράφει πληροφορίες σχετικά με το ποσό των κερδών που διανέμει και σε ποιους το διανέμει, τόσο για την παρούσα λογιστική χρήση όσο και για την αμέσως προηγούμενη. Τα κέρδη προς διάθεση μιας ανώνυμης εταιρίας αποτελούνται από:

 • Τα κέρδη της παρούσας χρήσης
 • Τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων που πρόκειται να διανεμηθούν στην παρούσα
 • Τα αποθεματικά που προορίζονται για διανομή στην παρούσα χρήση
 • Το φόρο εισοδήματος

Μετά την αφαίρεση των φόρων, ορισμένο ποσό από τα κέρδη παραμένει στην εταιρία και αυξάνει τα αποθεματικά της, ενώ το υπόλοιπο διανέμεται:

 • Στους μετόχους της εταιρίας υπό τη μορφή μερισμάτων
 • Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας ως αμοιβή τους

Συνήθως στο τέλος παραμένει αδιανέμητο ένα ποσό κερδών. Πρόκειται για τα κέρδη εις νέο, τα οποία θα ενσωματωθούν στα κέρδη της επόμενης χρήσης, για να προσδιορισθεί το ποσό των κερδών προς διάθεση.

______

RSI-Ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): Είναι άλλος ένας από τους πλέον χρησιμοποιούμενους και ευρέως γνωστούς δείκτες ορμής στην τεχνική ανάλυση. Ο RSI βοηθά στο να σηματοδοτήσει τις συνθήκες όπου μια αξία είναι υπεραγορασμένη ή υπερπωλημένη.

 • Ο δείκτης σχεδιάζεται σε ένα εύρος μεταξύ 0 και 100. Μια τιμή μεγαλύτερη από 70 χρησιμοποιείται για να δείξει ότι η αξία είναι υπεραγορασμένη, ενώ μια τιμή μικρότερη από 30 χρησιμοποιείται για να δείξει ότι είναι υπερπωλημένη.
 • Ο δείκτης αυτός βοηθά τους traders να προσδιορίσουν κατά πόσο η τιμή μιας αξίας έχει αδικαιολόγητα εξωθηθεί στα τρέχοντα επίπεδα και κατά πόσο μπορεί να προετοιμάζεται μια αντιστροφή.
 •  Ο πρότυπος υπολογισμός του RSI χρησιμοποιεί ως βάση 14 ημέρες διαπραγμάτευσης, κάτι που μπορεί να προσαρμοστεί ώστε ο δείκτης να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε χρήστη.
 • Αν η περίοδος διαπραγμάτευσης προσαρμοστεί σε λιγότερες ημέρες, ο RSI θα είναι πιο ασταθής και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές.

ΣIΓΟΥΡΑ ΟΙ περισσότεροι νέοι traders (αλλά και πολλοί πιο έμπειροι) έχουν σε κάποια στιγμή απηυδήσει με την τεράστια ποικιλία και τις διάφορες κατηγορίες δεικτών.

 • Έτσι φτάνει η στιγμή που όλοι αναρωτιούνται για το ποιος είναι τελικά ο δείκτης (τεχνικής ανάλυσης) με τα πιο επιτυχημένα-κερδοφόρα σήματα…
 • Μπορεί πάντα να υπογραμμίζουμε και να τονίζουμε ότι οι δείκτες τεχνικής ανάλυσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνοι τους και αποκομμένοι από τα υπόλοιπα μεγέθη…
 • Αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει από το να αξιολογήσουμε τα σήματα που δίνουν και να δημιουργήσουμε μια εικόνα για το ποιος θα ήταν ο τελικός απολογισμός για εμάς, αν ακολουθούσαμε πιστά κάθε σήμα που μας έδιναν.
 • Σε τελική ανάλυση, αν οι δείκτες δίνουν αποτυχημένα σήματα και μας ζημιώνουν μακροπρόθεσμα, ποιος ο λόγος να τους χρησιμοποιούμε!
 • Σκοπός τους είναι να μας βοηθούν να αποφασίσουμε το σωστό timing και τα καταλληλότερα σημεία εισόδου/εξόδου για επιτυχημένες συναλλαγές. 

ΤΡΑΠΕΖΑ Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements (BIS): Τράπεζα διεθνών διακανονισμών είναι ένας διεθνής οργανισμός που αποτελείται από κεντρικές τράπεζες διάφορων χωρών, ιδρύθηκε το 1930 με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας και επιδιώκει τη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και την παροχή διευκολύνσεων για διεθνείς χρηματοδοτικές πράξεις. Στόχος των προσπαθειών αυτών είναι η συμβολή στην παγκόσμια νομισματική καιχρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία των διασυνοριακών συστημάτων πληρωμών. Η τράπεζα διεθνών διακανονισμών (BIS) δεν ελέγχεται από καμία κυβέρνηση

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ πρωινής ηλιοφάνειας είναι η παρατήρηση όπου η χρηματιστηριακή απόδοση των ημερών με τέλεια ηλιοφάνεια είναι αρκετά υψηλότερη από την απόδοση των ημερών που επικρατούσε συννεφιά.

 • Αυτό σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα άλλης έρευνας της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, που έδειχνε ότι η απόδοση τις Δευτέρες είναι σημαντικά χαμηλότερη από τις Παρασκευές (φαινόμενο του Σαββατοκύριακου), δείχνει ότι οι μεταβολές δεν επηρεάζονται από θεμελιώδεις παράγοντες ούτε είναι αποτέλεσμα ορθολογικής σκέψης και ανάλυσης των επενδυτών.
 • Μάλλον είναι η διάθεση (συναισθηματική φόρτιση) των επενδυτών, δηλαδή η ψυχολογία τους, που καθορίζει την επενδυτική τους συμπεριφορά.

ΧΡΕΟΣ ΑΠΕΧΘΕΣ: Απεχθές χρέος είναι μια θεωρία στο διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με την οποία το δημόσιο χρέος που προκύπτει από ένα καθεστώς, για σκοπούς που δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα ενός κράτους, δεν θα πρέπει να είναι δεσμευτικό στην αποπληρωμή του.

 • Τέτοια χρέη θεωρούνται προσωπικά χρέη του καθεστώτος και όχι χρέη του κράτους. Η έννοια μπορεί να θεωρηθεί ανάλογη με την ακυρότητα των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με καταναγκασμό.
 • Στην πραγματικότητα, αυτά τα χρέη δεν αποπληρώνονται ποτέ, επειδή οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην εξουσία, είτε ανατρέπονται, είτε εκτελούνται, ή εξακολουθούν να αρνούνται να πληρώσουν.
 • Ο λόγος για τον οποίο το απεχθές χρέος δεν μπορεί να συνδεθεί με το έδαφος του κράτους είναι ότι δεν πληροί μία από τις προϋποθέσεις που καθορίζουν τη νομιμότητα των χρεών κράτους, δηλαδή ότι οι οφειλές του Δημοσίου πρέπει να πραγματοποιούνται, καθώς και τα έσοδα να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών και των συμφερόντων του κράτους.

Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις όροι για να χαρακτηρισθεί απεχθές ένα χρέος είναι:

 • Nα έχει συναφθεί χωρίς τη συγκατάθεση του έθνους.
 • Tα ποσά που εισέρευσαν από το δάνειο να σπαταλήθηκαν με τρόπο που αντιβαίνει στα συμφέροντα και τις ανάγκες του έθνους.
 • πιστωτής να ήταν ενήμερος των παραπάνω.

_____________

ΨYXOΛΟΓΙΚΗ τιμολόγηση είναι η τιμολόγηση προϊόντων ακριβώς κάτω από ένα στρογγυλό αριθμό. Αυτό γίνεται γιατί τα πολλαπλάσια του δέκα είναι γνωστικά σημεία αναφοράς (cognitive reference points) όταν αξιολογούνται και γίνονται αντιληπτοί από τα άτομα, αριθμοί με πολλά νούμερα.

Σχετική εικόνα

 • Με άλλα λόγια οι άνθρωποι τείνουν να σκέφτονται περιληπτικά αριθμούς με πολλά νούμερα ως πολλαπλάσια του 10, πράγμα που σημαίνει ότι τα ψηφία μετά το πρώτο ψηφίο συνήθως αγνοούνται.
 • Αυτή την τάση των ανθρώπων προσπαθεί να εκμεταλλευθεί η ψυχολογική τιμολόγηση κι έτσι ένας αφύσικα υψηλός αριθμός προϊόντων έχει τιμές όπως π.χ. 19,99€.
 • Τα αποτελέσματα μελετών δείχνουν ότι η ψυχολογική τιμολόγηση δημιουργεί μεγαλύτερες πωλήσεις, γιατί οι πελάτες υποεκτιμούν την πραγματική τιμή.

____________

ΩΡΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Image result for athens nightlife

Image result for πειραιασ φωτογραφιεσ

Image result for piraeus port greece

Image result for δήμοσ πειραιά

 

Image result for αγιοσ νικολαοσ πειραικη

Image result for pasalimani piraeus

Image result for athens airport

Image result for ρολοι του πειραια

Image result for Piraeus station

Image result for Piraeus station

Δημοτική Αγορά της πόλης και τα λοιπά ιστορικά σημεία αναφοράς πέριξ της παραλίας λιμένος

Image result for πειραιασ αγορα

Image result for piraeus greece

Image result for αθηνα πειραιασ

Image result for 90 χρονια ολυμπιακοσ πασαλιμανι

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017