Από το Α μέχρι το Ω – για τον κόσμο του Χ.Α, των αγορών και όχι μόνον (6/1)… - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Από το Α μέχρι το Ω – για τον κόσμο του Χ.Α, των αγορών και όχι μόνον (6/1)…

06.01.2017 15:20

ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Φυσικά και χωρίζει μία κάποια απόσταση την πραγματικότητα από την κυβερνητική στόχευση του να λάβει τον Μάρτιο το ποσό του 1,8 δισ. ευρώ και να το… δαπανήσει για την αποπληρωμή οφειλών του κράτους σε ιδιώτες.

ΒΕΒΑΙΑ αυτή την στόχευση ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, υπογραμμίζοντας ότι η εκταμίευση του ποσού αυτού δεν συνδέεται με την β’ αξιολόγηση. Όμως υπάρχει και μία…προυποθεσούλα…

ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Μόνη προϋπόθεση για την καταβολή της κάθε δόσης που χρησιμοποιείται για την εξόφληση υποχρεώσεων του Δημοσίου, είναι η μείωση των καθαρών ληξιπρόθεσμων οφειλών της Γενικής Κυβέρνησης κατά τουλάχιστον 80% του ύψους της χρηματοδότησης…

ΔΕΙΚΤΕΣ: Τα εργαλεία της τεχνικής ανάλυσης είναι οι δείκτες. Ένας δείκτης είναι ένας μαθηματικός υπολογισμός που στηρίζεται στην τιμή της μετοχής ή τον όγκο συναλλαγών της ή και και στα δύο. Τα ονόματα και μόνο των δεικτών Σύγκλιση-Απόκλιση Κινητών Μέσων Ορων, Στοχαστικός δείκτης, Λωρίδες Bollinger κ.λπ. ακούγονται περίεργα και απωθούν το μέσο επενδυτή από το να ασχοληθεί με την τεχνική ανάλυση. Σήμερα όμως που το πάτημα ενός κουμπιού σ’ ένα κομπιούτερ αναλαμβάνει τη λύση περίπλοκων μαθηματικών προβλημάτων, η τεχνική ανάλυση είναι όσο ποτέ πριν χρήσιμη στον επενδυτή. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς πώς υπολογίζεται ο Κινητός Μέσος Ορος για να καταλάβει ότι είναι μάλλον επικίνδυνο να αγοράζει μετοχές που κινούνται κάτω από το μέσο όρο τους.

ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ ότι για μια οποιαδήποτε μετοχή υπάρχει 50% πιθανότητα να ανέβει αύριο, και 50% να πέσει. Είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέθοδο θα μπορέσει να προβλέψει την κίνηση των χρηματαγορών με ακρίβεια. Μόνο πιθανολογικά μπορεί να εκφραστεί το αύριο.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Η τεχνική ανάλυση αν αποσκοπεί κάπου, είναι να αλλάξει αυτά τα ποσοστά της τύχης προς όφελος του επενδυτή. Αν έχουμε 60% πιθανότητα να προβλέψουμε σωστά την κίνηση μιας μετοχής, αργά ή γρήγορα θα κερδίσουμε χρήματα από αυτό.

Η ΒΑΣΙΚΗ υπόθεση της τεχνικής ανάλυσης είναι πως ό,τι είναι γνωστό (ή φημολογείται) για μια εταιρεία είναι ήδη ενσωματωμένο στην τιμή της. Για τον τεχνικό αναλυτή δεν έχει σημασία τι προκάλεσε την άνοδο ή κάθοδο μιας μετοχής, αλλά πόσο έγκυρη είναι η μεταβολή της τιμής της. Αυτό που τον βοηθάει να αποφασίσει αν είναι έγκυρη η μεταβολή είναι το παρελθόν. Μελετώντας μεταβολές τιμών από το παρελθόν, προσπαθούμε να εντοπίσουμε έγκαιρα τις μεταβολές του μέλλοντος. Πίσω από μια τέτοια θεώρηση κρύβεται η (ψυχολογική) παραδοχή ότι οι άνθρωποι αντιδρούν παρόμοια σε παρόμοια ερεθίσματα.

ΘΕΩΡΙΑ: Τεχνική Ανάλυση είναι η χρήση αριθμητικών χρονοσειρών της τιμής και του όγκου που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα της χρηματιστηριακής αγοράς, με στόχο την πρόβλεψη της μελλοντικής τάσης των αγορών.

 • Σύμφωνα με τους τεχνικούς αναλυτές η ανάλυση των ιστορικών δεδομένων της τιμής μπορεί να αποφανθεί για τον τρόπο σκέψης των αγοραστών και των πωλητών και να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τις προσδοκίες των μελλοντικών γεγονότων.
 • Για τους τεχνικούς αναλυτές, μέσα στα ιστορικά στοιχεία των τιμών κρύβονται χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να φανερώσουν τις αντιδράσεις του επενδυτικού κοινού.
 • Το μεγάλο πλεονέκτημα της Τεχνικής Ανάλυσης είναι ότι οι τεχνικές της μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε αγορά και σε οποιονδήποτε χρονικό ορίζοντα.
 • Δηλαδή μπορούν να εφαρμοστούν εξίσου αποτελεσματικά σε επενδυτικά διαγράμματα : Intraday = Ημερήσια = Εβδομαδιαία = Μηνιαία = Τριμηνιαία κ.λ.π.
 • Σε αντίθεση με την Τεχνική Ανάλυση, η  Θεμελιώδης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ: Έχει παρατηρηθεί πως την καλύτερη απόδοση την έχουν τα στατιστικά μοντέλα τα οποία βασίζονται στην μεταβλητότητα της τιμής και όχι στην ίδια την τιμή. Εξάλλου είναι αποδεκτό πλέον, μετά από έρευνες, πως ενώ η ίδια η τιμή δεν είναι προβλέψιμη, η μεταβλητότητα είναι.

 • Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των οπαδών των δύο πλευρών, για τους επενδυτές που θέλουν να πραγματοποιούν επενδύσεις με όσο το δυνατόν χαμηλότερο ρίσκο αλλά και μεγάλη ταχύτητα και τα δύο είδη αναλύσεων είναι απαραίτητα, αφού στην πραγματικότητα το ένα συμπληρώνει το άλλο.

ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ: Οι νεότεροι τεχνικοί αναλυτές λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών χρησιμοποιούν μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών οι οποίες προσεγγίζουν αρκετά την στατιστική ανάλυση των τιμών των μετοχών.

 • Εξαιρετικά παραδείγματα αποτέλεσαν ο J. M. Hurst (ηλεκτρολόγος μηχανολόγος της NASA) και ο R. N. Elliott.  Ο πρώτος χρησιμοποίησε έξυπνές τεχνικές, όπως Fourier Analysis, για να εντοπίσει αξιοσημείωτα σήματα μέσα στην εμφανώς «θορυβώδη και τυχαία» κίνηση των τιμών.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ: Τα σύγχρονα και έξυπνα πακέτα λογισμικού τα Τεχνικής Ανάλυσης επιτρέπουν στον χρήστη να δημιουργήσει δικούς του δείκτες και συστήματα και να πραγματοποιήσει βελτιστοποίηση αυτών δοκιμάζοντας την κερδοφορία τους στα πραγματικά ιστορικά δεδομένα. Μερικές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

 • Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης τα οποία είναι επίπεδα τιμών για τα οποία οι πιθανότητες διάσπασής τους είναι μηδαμινές
 •  Διασπάσεις, δηλαδή διασπάσεις των επιπέδων στήριξης ή αντίστασης.
 • Γραμμές τάσεων.  Συνήθως χρησιμοποιείται η γραμμή παλινδρόμησης η οποία προβλέπει τις μελλοντικές τιμές βασισμένη στις τιμές του παρελθόντος.
 • Διάσπαση γραμμής τάσης.
 • Διάσπαση των λωρίδων Bollinger οι οποίες αποτελούν ένα εύρος τιμών βάση της τυπικής απόκλισης. Το συγκεκριμένο σύστημα λόγω του ότι στηρίζεται καθαρά στη στατιστική, θεωρείται από τα κορυφαία.
 • Κινητοί Μέσοι Όροι είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται περισσότερο στην Τεχνική Ανάλυση όπως και στο forecasting υιοθετώντας όλα τα μοντέλα που υπάρχουν: απλός, εκθετικός, σταθμικός, μεταβλητός, τριγωνικός κ.τ.λ.
 • Ορμή.
 • Μαθηματικά μοντέλα μέτρησης της ταχύτητας μεταβολής της τιμής σε ανοδική ή καθοδική πορεία.

ΜΑΣ ΠΗΡΑΝΕ ΧΑΜΠΑΡΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ: «Υπό την πίεση των διεθνών δανειστών η Ελλάδα εισήγαγε ένα νέο σύστημα εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Στην πράξη επωφελούνται οι φοροφυγάδες. Όποιος από την άλλη πλευρά είναι ειλικρινής στο τι δηλώνει, πρέπει να ματώσει» αναφέρει σε ρεπορτάζ του από την Ελλάδα το Spiegel Online, σχετικά με το νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου για τους αυτοαπασχολούμενους.

ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ότι το ρεπορτάζ ξεκινά με ένα παράδειγμα από την εργασιακή πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης: «Βάσει της φορολογικής τους δήλωσης συγκαταλέγονται στους πολύ φτωχούς: Ο Παναγιώτης Μ. και η Μαρία Κ. είναι γιατροί στη Θεσσαλονίκη, διατηρούν μαζί ένα ιατρείο για ιδιώτες ασθενείς. Πέρσι είχαν έσοδα μαζί 60.000 €. Ωστόσο στην εφορία δήλωσαν μόλις κάτι παραπάνω από 8.000 € -ακριβώς πάνω από αυτό που το κράτος θέτει ως όριο της φτώχειας. Ο Παναγιώτης δεν έχει όμως βάρος στη συνείδησή του. “Σε διαφορετική περίπτωση θα είχαμε καταστραφεί από τη φορολογική νομοθεσία” λέει ο ίδιος».

ΞΕΦΤΙΛΑ: Βέβαια, αυτή η νοοτροπία διέπει όλους τους γιατρούς της χώρας πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (και δεν είναι μόνον οι γιατροί, εξυπακούεται…). Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες απατεώνες που επί σειρά δεκαετιών δεν καταβάλουν παρά ψίχουλα στα ταμεία του κράτους… Και οι οποίοι φυσικά… δεν έχουν καμμία συμμετοχή στην οικονομική καταστροφή της Ελλάδας, καθότι πάντα οι…  άλλοι φταίνε που κάνουν κακή διαχείριση…

ΟΜΩΣ αν κάτσει κανείς να σκεφτεί και να υπολογίσει τι ποσά από φοροδιαφυγή έχουν λείψει από τα κρατικά ταμεία, τι ποσά έχουν φαγωθεί/κατασπαταληθεί από… φάρμακα/συνταγογραφήσεις, κατασκευαστικά έργα, εξοπλιστικά προγράμματα, ρεμούλες ένεκα μιζών, πρόωρες συντάξεις, εφάπαξ, τρελά επιδόματα  κλπ κλπ θα καταλήξει εύκολα στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα θα ήταν από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου αν απλά υπήρχε μία υποτυπώδης οργάνωση.

ΠΡΕΠΕΙ παράλληλα να σημειώσουμε και τα όργια φοροδιαφυγής στο τουριστικό τομέα-κλάδο όπου κανείς δεν πληρώνει τίποτα!!!

ΡΕΚΟΡ φορολογικής ασυδοσίας από πολίτες που το μόνο που ξέρουν είναι να διαμαρτύρονται για τα… χάλια που τους προκάλεσαν όλοι οι άλλοι…

ΣΥΜΦΩΝΑ δε με το Spiegel Online η περίπτωση των δύο γιατρών δεν είναι τίποτα άλλο από μια «συνηθισμένη μορφή φοροδιαφυγής» αλλά και η «βασική αιτία για το οικονομικό αδιέξοδο της Ελλάδας». Πολύ ευγενικοί οι άνθρωποι… ‘Ακου λέει… 68 χιλ. ευρώ δύο γιατροί στη Θεσσαλονίκη… σε περίοδο ενός έτους δηλ. 90 ευρώ την ημέρα ο καθένας…

ΤΡΕΛΛΑ+ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ: Εδώ υπάρχουν μεγαλογιατροί του Κολωνακίου που επί δεκαετίς δήλωναν 6 και 7 και 8 χιλ. ευρώ ετήσιο εισόδημα!!!

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ: Καλό κουμάσι κι αυτή η συνομοταξία…μαζί με ηλεκτρολόγους κλπ παρεμφερείς ειδικότητες… Αυτοί ποτέ δεν έχουν ξεπεράσει τις 3 χιλ. ευρώ τον χρόνο δήλωσης…

Φ-

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ: Όσον αφορά τις χρηματιστηριακές αξίες υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία πρέπει να γίνουν κατανοητά σε σχέση με τις τιμές:

 1. Η υποκείμενη αξία π.χ. μιας μετοχής.
 2. Η τιμή που το επενδυτικό κοινό αποφασίζει να πληρώσει για αυτή.
 • Η Θεμελιώδης Ανάλυση ισχυρίζεται πως αν οι επενδυτές ανακαλύψουν την πραγματική τιμή μιας μετοχής, θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν μια τιμή που θα προσεγγίζει την «πραγματική τιμή».
 • Αυτό είναι εν μέρει σωστό, αλλά οι τιμές παρουσιάζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα από τα θεμελιώδη μεγέθη μιας εταιρείας και οι επενδυτές οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα πολύ πιο μακριά από αυτά που προσδιορίζονται βάση της Θεμελιώδους Ανάλυσης.
 • Οι οπαδοί της Θεμελιώδους Ανάλυσης δεν έχουν την ευχέρεια να εργαστούν με κάποια στατιστική κατανομή και να δείξουν μια επιτυχία η οποία θα αποδεικνύεται εμπειρικά.
 • Η Τεχνική Ανάλυση περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων τα οποία υπόκεινται στην εμπειρική ανάλυση των αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν.
 • Αν και πολλά από τα εργαλεία της μπορεί να δίνουν «τυχαία» αποτελέσματα, για να αποφανθεί κανείς για κάτι τέτοιο θα πρέπει να πραγματοποιήσει προηγουμένως μια στατιστική ανάλυση.

Ψ-

ΩΡΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ – ΓΥΘΕΙΟ

Image result for ΓΥΘΕΙΟ

Related image

Image result for ΓΥΘΕΙΟ

Πρωινό στο Γύθειο

Image result for ΓΥΘΕΙΟ

Image result for sky

Related image

Related image

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017