Από τις 10/8 η καταβολή μερίσματος από ΕΥΑΘ – 0,24 ευρώ ανά μετοχή

Από τις 10/8 η καταβολή μερίσματος από ΕΥΑΘ

Από τις 10 Αυγούστου θα ξεκινήσει η πληρωμή του μερίσματος της ΕΥΑΘ από την πληρώτρια τράπεζα Eurobank Ergasias.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το μέρισμα για τη χρήση 2014 ανέρχεται σε 0,2400 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο βάσει του άρθρου 14 του Νόμου 4110/2013, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,2160 ευρώ.

 

Το δικαίωμα αποκόπηκε σήμερα 3/8 ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.
Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος, (record date) είναι οι εγγεγραμένοι στο ΣΑΤ επενδυτές κατά την  αυριανή ημέρα.