Από τις πιο θεμελιώδεις πρακτικές της Τεχνικής Ανάλυσης: Γραμμές Support and Resist (Στήριξη και Αντίσταση) - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Από τις πιο θεμελιώδεις πρακτικές της Τεχνικής Ανάλυσης: Γραμμές Support and Resist (Στήριξη και Αντίσταση)

11.01.2017 04:25

Γραμμές Support and Resist (Στήριξη και Αντίσταση)

Η σχεδίαση των γραμμών στήριξης και αντίστασης είναι από τις πιο θεμελιώδεις πρακτικές της Τεχνικής Ανάλυσης. Κοιτάζοντας ένα διάγραμμα μιας μετοχής ή μιας ισοτιμίας, εύκολα κανείς παρατηρεί, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα επίπεδα τιμών, τα οποία η ισοτιμία δυσκολεύεται να ξεπεράσει ή να υποχωρήσει περαιτέρω.

Όταν ένα επίπεδο τιμής δοκιμάζεται επανειλημμένα κατά την πορεία μιας ισοτιμίας και αδυνατεί να την ξεπεραστεί, τότε αρχίζει και σχηματίζεται ένα επίπεδο αντίστασης ή υποστήριξης, ανάλογα με το αν αυτή η τιμή λειτούργησε ως «εμπόδιο» στην άνοδο ή ως «φραγμός» στην κάθοδο της τιμής.

Όταν η τιμή λειτουργεί σαν «ταβάνι» και ανακόπτει την ανοδική πορεία, το επίπεδο που σχηματίζεται ονομάζεται Αντίσταση (Resist). Όταν η τιμή ανακόπτει την καθοδική πορεία και λειτουργεί σαν «πάτος» τότε το επίπεδο ονομάζεται Υποστήριξης (Support).

Όσες περισσότερες φορές έχει δοκιμαστεί (έχει δηλαδή αγγίξει την συγκεκριμένη τιμή και έχει αντιστραφεί ή ανακοπεί η πορεία της) ένα επίπεδο τόσο πιο ισχυρό θεωρείται. Οι επενδυτές καταστρώνουν τις στρατηγικές τους γύρω από τις ίδιες τιμές και λόγω παρόμοιων αιτιών, αυξάνοντας τον όγκο των συναλλαγών σημαντικά γύρω από αυτά τα επίπεδα ενδυναμώνοντάς τα, καθιστώντας τα έτσι ισχυρότερα.

Support and Resist

Οι τιμές οι οποίες καθορίζουν τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης, δεν έχουν βέβαια κάποια ιδιαίτερη μαγική ικανότητα που τις κάνει να θεωρούνται «σημαντικές». Αντίθετα όπως θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, όλα στην Τεχνική Ανάλυση είναι μια αντανάκλαση των δυνάμεων τις αγοράς και της ψυχολογίας των συμμετεχόντων. Οι τιμές αυτές λοιπόν, αποκτούν τη σημαντικότητά τους καθώς οι επενδυτές, ύστερα από υπολογισμούς και εικασίες θεωρούν ότι όταν η τιμή μιας ισοτιμίας ή μιας μετοχής βρίσκεται κάτω από το επίπεδο Στήριξης είναι «υποτιμημένη» και συνεπώς χαρακτηρίζεται «φθηνή» και αναμένεται να ανατιμηθεί. Αντίστοιχα, όταν μια ισοτιμία ή μετοχή φτάσει πάνω από ένα όριο τιμής θεωρείται ότι είναι υπερτιμημένη ή πολύ «ακριβή» και αναμένεται να υποτιμηθεί.

Ο σχεδιασμός των γραμμών Στήριξης και Αντίστασης, παρ’ ότι φαινομενικά είναι αρκετά απλός (ενώνουμε τα σημεία τα οποία εμπόδισαν την άνοδο ή κάθοδο της τιμής) κρύβει αρκετές δυσκολίες και παγίδες και ίσως χρειαστεί αρκετός καιρός έως ότου κάποιος να εξοικειωθεί πλήρως. Να σημειώσουμε ότι σπάνια θα συμβεί μεταξύ δύο αναλυτών να συμπίπτουν ακριβώς οι τιμές στις οποίες χαράσσονται οι γραμμές στήριξης/αντίστασης, καθώς ο ακριβής ορισμός της τιμής που θεωρείται σημαντική για κάθε trader ενέχει και ένα υποκειμενικό στοιχείο. Δε θα πρέπει, λοιπόν, να αποθαρρυνθεί κανείς από μικρές αποκλίσεις στις «σημαντικές» τιμές αλλά θα πρέπει να καταλαβαίνει γιατί και πότε χαρακτηρίζει ένα επίπεδο ως Αντίσταση ή Στήριξη και να του αποδίδει την ανάλογη βαρύτητα στην ανάλυσή του.

Αλλαγή ρόλων

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο ενίοτε ακούγεται παράδοξο και γίνεται δύσκολα πιστευτό είναι η αλλαγή ρόλων μεταξύ των γραμμών στήριξης/αντίστασης. Όταν μια γραμμή αντίστασης παραβιάζεται τότε μετατρέπεται σε γραμμή στήριξης και το αντίθετο. Για να θεωρείται βάσιμη η αλλαγή του ρόλου μιας γραμμής όμως πρέπει να έχει σημειωθεί μια ισχυρή διασπαστική κίνηση και όχι απλά να έχει ξεπεραστεί λίγο (γεγονός που μπορεί να συμβαίνει συχνά).

Σε μια αγορά που κινείται οριζοντίως, τα επίπεδα στήριξης/αντίστασης είναι συνήθως στατικά, δεν αλλάζουν δηλαδή σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Όταν βρισκόμαστε όμως σε μια άλλη περίοδο της αγοράς, όπου μία τάση είναι εμφανής και εξελίσσεται τότε αλλάζουν και τα εν λόγω επίπεδα. Σε περίοδο ανοδικής κίνησης (τάσης) της αγοράς, τα επίπεδα στήριξης σχηματίζονται καθώς η ισοτιμία υποχωρεί προς τη γραμμή τάσης μετά από μια ανοδική κίνηση. Οι τιμές τείνουν να υποχωρούν μετά από μια έντονη ανοδική κίνηση είτε λόγω αποκομιδής κερδών είτε λόγω της αβεβαιότητας για τη δυναμική της κίνησης. Συνήθως μετά από μια ανοδική, παρουσιάζεται μία μικρή οριζόντια κίνηση (plateau) δημιουργώντας τοπικό μέγιστο (προσωρινή μέγιστη τιμή).

Από την άλλη πλευρά, όταν βρισκόμαστε σε περίοδο καθοδικής κίνησης, οι αναλυτές ψάχνουν για μια σειρά από μειούμενες κορυφές, προσπαθώντας να σχηματίσουν μια καθοδική γραμμή τάσης. Έτσι, όταν η τιμή θα ανακάμπτει και θα πλησιάζει την γραμμή τάσης, αυτή θα λειτουργεί σαν αντίσταση ειδοποιώντας για την εμφάνιση καθοδικών δυνάμεων (πώλησης).

Τα επίπεδα Στήριξης και Αντίστασης αποτελούν θεμελιώδη λίθο της Τεχνικής Ανάλυσης και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να αναγνωρίζετε και να τεστάρετε την εμφάνιση, την αντιστροφή ή την συνέχισή τάσεων. Μπορούν να δώσουν σημάδια για επικερδείς τοποθετήσεις αλλά και έγκαιρες αποχωρήσεις.

Αλέξιος Μπαλής

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017