Απ.Μάνθος: Χορηγός της ομάδας των “Bears” ο τραπεζικός κλάδος!

-Απόστολος Μάνθος

Η βίαιη καθοδική κίνηση 100 περίπου μονάδων λόγω του Βρετανικού δημοψηφίσματος έφερε τον Γενικό Δείκτη σε άμεση αντιπαράθεση με τη ζώνη στήριξης των 517 με 510 μονάδων, δείχνοντας όμως στη συνέχεια σημάδια αδυναμίας διάτρησης και κίνησης προς το επόμενο επίπεδο στήριξης των 472 μονάδων.
Το αδιάσπαστο των 517 μονάδων έχει προκαλέσει μια ανακλαστική ανοδική κίνηση απόκτησης χαμένου εδάφους, από την πλευρά των “Buyers”, μπαίνοντας έτσι μέσα στο διορθωτικό “Fibo” τόξο του 0,236 : 538 μονάδες με 0,382 : 555 μονάδες.
Πιθανή ανοδική τμήση των 555 μονάδων, με αυξημένο τζίρο συναλλαγών, θα ωθήσει το Γενικό Δείκτη προς τις 567 μονάδες, ανοίγοντας ταυτόχρονα διαγραμματικό μέτωπο με την πολύ καθοριστική περιοχή αντίστασης των 580 με 585 μονάδων.
Κίνηση όμως του Δείκτη, με ημερήσιο κλείσιμο κάτω των 538 μονάδων, θα επιφέρει έντονες ρευστοποιήσεις με πιθανό αντίκτυπο τη δημιουργία νέου καθοδικού “φλερτ” με την προαναφερόμενη στήριξη των 517 με 510 μονάδων.
Πτωτική κατάλυση των 510 μονάδων, θα “στρώσει το χαλί” για την αποτύπωση κλεισιμάτων χαμηλότερα του ψυχολογικού ορίου των 500 μονάδων.
Το ισχνό θετικό στοιχείο σε αυτό το σημείο, είναι η προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης της υπόλοιπης Αγοράς από το ‘άρμα’ των Τραπεζών, όπου για ακόμα μια φορά ο δείκτης τους εμφανίζεται ως χορηγός της ομάδας των ‘Bears’, καθώς συμπληρώνει αισίως έξι εβδομάδες πτώσης…