Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- MARFIN INVESTMENT GROUP - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- MARFIN INVESTMENT GROUP

30.06.2016 20:17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σε απάντηση του από 29.06.2016 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα αναφορικά με τις οικονομικές και νομικές εξελίξεις στην εταιρία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και με σκοπό την αποτελεσματική προστασία των επενδυτών από σχετικές φήμες και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η MIG») ανακοινώνει τα ακόλουθα: 1. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων του Ομίλου MIG από την εταιρεία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με ημερομηνία 31.05.2016 αναλύεται ως εξής:

όμιλος ΔΕΛΤΑ €18,7 εκ., όμιλος ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ – ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ €7,7 εκ., VIVARTIA €0,9 εκ. και όμιλος SINGULARLOGIC €1,3 εκ. Για τις ανωτέρω απαιτήσεις έχουν προσκομισθεί επιταγές ύψους €27,2 εκ. καθώς και πρόσθετες επιταγές εγγυήσεων ύψους €6,3 εκ., ενώ οι σχηματισθείσες προβλέψεις ανέρχονται σε €4,4 εκ.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις μεταβολές κατά τον τρέχοντα μήνα.

2. Το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών του Ομίλου MIG που αντιπροσωπεύουν οι πωλήσεις προς την εταιρία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για το έτος 2015 ανήλθε σε 4,4% και για την περίοδο 01.01.2016 έως 31.05.2016 σε 2,3%.

3. Mε βάση τα ανωτέρω εκτιμάται ότι το ποσοστό των πωλήσεων προς την εταιρία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για το 2016 θα αντιπροσωπεύει πολύ μικρό ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών του Ομίλου MIG.

Οι επιδράσεις στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ΜΙG δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση καθόσον θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της διαδικασίας εξυγίανσης αλλά και τη συμμετοχή μας σ’ αυτήν.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017