Ανταλλαγή ομολογιών με μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κυριότητας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ανταλλαγή ομολογιών με μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κυριότητας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

20.07.2015 17:11

Ανταλλαγή ομολογιών με μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κυριότητας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σε συνέχεια της από 1/7/2015 Ανακοίνωσης της Εταιρείας για την ανταλλαγή 70 ομολογιών με μετοχές της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.  από το χαρτοφυλάκιό της, η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι την 20η Ιουλίου 2015, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. απέκτησε 1.668.005 μετοχές της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., ήτοι ποσοστό 1,5259% του μετοχικού κεφαλαίου σε μερική εξόφληση ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 7.000.000,00 €,  προσαυξημένης με τους τόκους της περιόδου κατοχής.

Μετά την ως άνω συναλλαγή ο μέτοχος York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. κατέχει πλέον 10.100.273 μετοχές, ήτοι ποσοστό 9,2397% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 43.383.054 μετοχές, ήτοι ποσοστό 39,6865%.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017