Ανοδικά κινήθηκε η Electronet το 2004 Έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό – Διαθέτει 80 σημεία πώλησης

Ανοδικά κινήθηκε η Electronet το 2004
Έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό – Διαθέτει 80 σημεία πώλησης

Και για το 2014 τα αποτελέσματα της Electronet κινήθηκαν ανοδικά βάσει των στοιχείων του ισολογισμού της.

 
Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις που έγιναν στα πλαίσια της τακτικής συνέλευσης των μελών που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο, 13-14 Ιουνίου, η Electronet παραμένει η μοναδική αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, από τις τέσσερις μεγαλύτερες τις αγοράς, που παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα σε όλη τη διάρκεια της κρίσης.

 
Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις παρουσίασαν άνοδο 7,6% και διαμορφώθηκαν στα 58,2 εκατ., έναντι 54,2 εκατ. το 2013. Τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν αύξηση 22,8% και ανήλθαν στις 407 χιλ. ευρώ, έναντι 331 χιλ. ευρώ το 2013.

 
Η εταιρεία συνεχίζει επίσης να έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, κάτι που περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους, ενώ της δίνει τη δυνατότητα να κινείται με μεγαλύτερη ασφάλεια. Τα ίδια κεφάλαια της Electronet ανέρχονται σε 6,8 εκατ. (31.12.2014) έναντι 6,6 εκατ. (31.12.2013).

 

Στην πρόσφατη τακτική συνέλευση των μελών, εκτός των υπολοίπων θεμάτων που συζητήθηκαν, εξελέγη και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Electronet το οποίο πλέον απαρτίζεται από την κα. Πηνελόπη Αλεξανδρή-Κοραχάη (Πρόεδρος), τον Νίκο Κοίλια (Αντιπρόεδρος), τον Κυριάκο Δημίου (Διευθύνων Σύμβουλος), τον Βασίλη Καζάνα (Μέλος) και τον Αγαθάγγελο Καρέλη (Μέλος).
Η ανάπτυξη της εταιρείας συνεχίζεται και πλέον το δίκτυο καταστημάτων της Electronet σε όλη της Ελλάδα αριθμεί πλέον 80 σημεία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις για την περαιτέρω επιλεκτική επέκτασή της.
Η πρόεδρος της Electronet, Πηνελόπη Αλεξανδρή-Κοραχάη, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2014 και τα πρώτα στοιχεία για την πορεία της εταιρίας το τρέχον έτος αναφέρει: «…το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά την περίοδο της κρίσης που η αγορά έκλεισε με θετικό πρόσημο. Το δίκτυο επιχειρήσεων της Electronet έχοντας χτίσει μία σχέση εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή, ενίσχυσε τις πωλήσεις του.

Στη προσπάθεια αυτή όμως, η υφιστάμενη αβεβαιότητα λειτουργεί ανασταλτικά και είναι απαραίτητο να επανέλθει η σταθερότητα προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη που είχε καταγραφεί το 2014».
Καταληκτικά, το δίκτυο επιχειρήσεων της Electronet, για μία ακόμη χρονιά, λόγω της συνετής άσκησης εμπορικής πολιτικής και της ορθής στρατηγικής επιβραβεύτηκε από τον καταναλωτή, επιβεβαιώνοντας την τρίτη θέση του, από πλευράς λιανικών πωλήσεων, στην αγορά.