Ανοίγουν οι φάκελοι των οικονομικών Μέσων για τους 4 υπερθεματιστές…

Σήμερα είναι προγραμματισμένο το άνοιγμα των φακέλων των 4 υπερθεματιστών των τηλεοπτικών μέσων για να γίνει έλεγχος επί των κατατεθειμένων στοιχείων των οικονομικών μέσων που διαθέτουν.

Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει στη ΓΓΕΕ και κάθε ένας από τους διαγωνιζόμενους θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο φάκελο του ανταγωνιστή του για συνολικό διάστημα 7,5 λεπτών.
Ο χρόνος θεωρείται ελάχιστος για την εξαγωγή συμπερασμάτων, όμως υπάρχει πρόσβαση στα στοιχεία και των τεσσάρων εμπλεκομένων…

typologies.gr