Αναξιοκρατία, διαφθορά και κρίση διώχνουν τους νέους στο εξωτερικό

Αναξιοκρατία, διαφθορά και κρίση διώχνουν τους νέους
Οδηγούν τα νέα ταλέντα της Ελλάδας να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό

«Η μεγάλη φυγή των νέων δεν οφείλεται αποκλειστικά στην οικονομική κρίση, αλλά η κρίση την ενίσχυσε.
Γύρω στους 200.000 νέους έχουν φύγει τα τελευταία 5 χρόνια και όπως δηλώνουν πρώτος λόγος που τους ώθησε να μεταναστεύσουν είναι η Αναξιοκρατία και η Διαφθορά που επηρεάζει τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και δεύτερος λόγος η κρίση. Εκείνο δε που είναι ιδιαίτερο λυπηρό είναι ότι αρκετοί δεν θέλουν (20%) ή δε προβλέπουν (30%) ότι θα επιστρέψουν ποτέ στην Ελλάδα.

 

Πρέπει λοιπόν άμεσα, πριν είναι πολύ αργά, να θέσουμε ως εθνική προτεραιότητα όχι μόνο το σταμάτημα της υπέρμετρης φυγής των ταλέντων στο εξωτερικό αλλά και το πώς θα φέρουμε πίσω τα ταλέντα που διαπρέπουν. Οι σύγχρονες ελληνικές εταιρείες πρέπει να το δουν ως ευκαιρία απόκτησης εκείνων των προσοντούχων στελεχών που θα τις βοηθήσουν να πετύχουν την πολυπόθητη ανάπτυξη».
Αυτό ανέφερε ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ICAP και πρόεδρος της ΕΑΣΕ, μιλώντας για το φαινόμενο Brain Drain με αφορμή  το 1ο Ετήσιο Human Capital Summit που διοργάνωσε η ICAP Group, ο Τομέας People Solutions του Ομίλου εκπόνησε πρωτογενή έρευνα σε 1.325 Έλληνες που εργάζονται σε 56 χώρες του εξωτερικού, για να διερευνήσει το φαινόμενο του “Brain Drain” το οποίο έχει πάρει δραματικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας.
Ο ίδιος σημείωσε ότι η κρίση που ταλανίζει τα 5 τελευταία χρόνια την Ελλάδα είναι η πρώτη γενικευμένη κοινωνική κρίση και κρίση απασχόλησης της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Σημειώνεται ότι οι άνεργοι τον Φεβρουάριο ήταν 1.206.000, υπερδιπλάσιοι από το 2010, μόλις το 53% του ενεργού πληθυσμού εργάζεται, που είναι και το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη (Μ.Ο ΕΕ 28 = 69%), το 44% των ανέργων είναι μακροχρόνιοι (2,5 φορές περισσότεροι από το 2010), το 45% των μισθωτών αμείβονται με μισθούς των 750 ευρώ ενώ μόλις το 9% των μισθωτών αμείβονται με πάνω από 2000 ευρώ μεικτά το μήνα.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας, διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι ταλαντούχοι Έλληνες εξωτερικού εργάζονται στην Αγγλία σε μεγάλο εύρος ειδικοτήτων, με πρώτες και κύριες τους τομείς της Πληροφορικής, των Οικονομικών και τον Τεχνικό κλάδο.

 

Το 73% έχουν μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό και αποτελούν προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και προσόντων. Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι το 47% του δείγματος είχε ήδη εργαστεί στην Ελλάδα πριν φύγει, ενώ αποφάσισε να φύγει λόγω:
•       της επικρατούσας αναξιοκρατίας και διαφθοράς, ήτοι το 37%

•       της ανεργίας, ήτοι το 35%

•       της οικονομικής κρίσης, ήτοι το  33%

•       των καλύτερων προοπτικών εξέλιξης, ήτοι το 33%
Ως κύριοι παράγοντες που θα οδηγούσαν στην επιστροφή των ελλήνων αναδεικνύονται τo κλίμα και ο τρόπος ζωής (45%), τα οικονομικά κίνητρα, ήτοι η βελτίωση των οικονομικών αποδοχών αλλά και παράλληλα η συνολική βελτίωση του οικονομικού κλίματος (76%), που συνθέτουν απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσουν το επίπεδο ζωής που απολαμβάνουν στο εξωτερικό, καθώς και οι οικογενειακοί λόγοι (30%). Στον αντίποδα, προβληματισμό δημιουργεί ότι το 1/3 του δείγματος, δηλώνει ότι δεν προβλέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα.
•       Το 63% του δείγματος έφυγε τα χρόνια μετά την κρίση – το δυναμικό υψηλού επιπέδου ελκύεται από την οικονομική ανάπτυξη και το αντίστροφο

•       Κλάδοι εταιρειών από τις οποίες θα μπορούσε να έρθει η τεχνογνωσία από το εξωτερικό και να απολαύσουμε τις θετικές επιδράσεις του brain back: IT, Τραπεζικός, Εκπαίδευση, Επιστήμη και έρευνα.

•       Οι μισθοί που απολαμβάνουν είναι μεγαλύτεροι από την Ελλάδα και θέλουν αντίστοιχες απολαβές για να επιστρέψουν.