Ανακοίνωση Ολοκλήρωσης/Λήξης του Προγράμματος Ιδίων Μετοχών- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

* ,