Αναβάθμιση σύστασης και αύξηση τιμής στόχου για την ΤΙΤΚ

Στα 18,70 ευρώ, από 16,70 πριν αυξάνει την τιμή-στόχο για την μετοχή του Τιτάνα η Eurobank Equities σε έκθεση στην οποία αναβαθμίζει την σύσταση σε ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ από ΠΩΛΗΣΗ

Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρίας παραμένουν ευνοϊκές, ενώ ο ισχυρός ισολογισμός επιτρέπει την περαιτέρω γεωγραφική επέκταση.

Σε ό,τι αφορά τα μεγέθη του 2014 η χρηματιστηριακή προβλέπει κέρδη 19,5 εκατ. και έσοδα 1,16 δισ.

Για το τρέχον έτος εκτιμά κέρδη 90,8 εκατ. και έσοδα 1,35 δισ. ευρώ.