Αλμα 12,5% στο εμπορικό έλλειμμα το Μάιο | Mikrometoxos.gr

Αλμα 12,5% στο εμπορικό έλλειμμα το Μάιο

08.07.2016 12:38
Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το μήνα Μάιο 2016 ανήλθε στο ποσό των 3.531,1 εκατ. ευρώ (3.982,3 εκατ. δολάρια) έναντι 3.650,2 εκατ. ευρώ (4.057,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2015 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 6,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,2%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το μήνα Μάιο 2016 ανήλθε στο ποσό των 2.022,4 εκατ. ευρώ (2.294,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.309,6 εκατ. ευρώ (2.582,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2015 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 12,4%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 98,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4%.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Μάιο 2016 ανήλθε σε 1.508,7 εκατ. ευρώ (1.687,8 εκατ. δολάρια) έναντι 1.340,6 εκατ. ευρώ (1.474,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 12,5%.Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 105,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,2%.
Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2016 ανήλθε στο ποσό των 17.938,6 εκατ. ευρώ (19.953,9 εκατ. δολάρια) έναντι 18.547,8 εκατ. ευρώ (20.555,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2015, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.092,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,0%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2016 ανήλθε στο ποσό των 9.866,6 εκατ. ευρώ (11.035,4 εκατ. δολάρια) έναντι 10.780,2 εκατ. ευρώ (12.030,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2015, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 55,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,7%.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2016 ανήλθε σε 8.072,0 εκατ. ευρώ (8.918,5 εκατ. δολάρια) έναντι 7.767,6 εκατ. ευρώ (8.525,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 3,9%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.148,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,6%.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017