Αγοραστικά σήματα από τον Ftse και τον γενικό δείκτη

O f25 μας έδωσε αγοραστικό σήμα χωρίς να μπορέσει να σπάσει το πολύ σημαντικό 240. Σε εβδομάδα όσο είμαστε κάτω από το 233 δεν είναι και ότι καλύτερο. Το stop μας σε ημερήσιο είναι στο 214 μιας και διάσπαση μπορεί να μας φέρει στην περιοχή του 200 και πλέον μία ανάσα από τα ιστορικά χαμηλά. Το 240 σε κάθε περίπτωση είναι το σημαντικό μας επίπεδο μιας και κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει συνέχιση προς το 265.

 

O ΓΔ μας έδωσε αγοραστικό σήμα με το stop μας πλέον να είναι στο 723. Το 755 είναι βραχυπρόθεσμη στήριξη και το 730 επίπεδο κύρια ενώ κατοχύρωση του 723 μπορεί να μας δώσει συνέχιση της πτωτικής κίνησης προς το 698 ή και το 740 επίπεδο. Πολύ σημαντικό το εβδομαδιαίο γράφημα. Κοντινή αντίσταση το 800-812 επίπεδο που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση. Σε κάθε περίπτωση το 950 είναι η μεσοπρόθεσμη αντίσταση μας.

* ,