Αγιάτρευτες οι πληγές, ανίατες καταστάσεις

Υπενθυμίζεται ότι στα stress tests οι ελληνικές τράπεζες εμφάνισαν ζημίες από τα AQR περίπου -7,34 δισεκ. ευρώ.
Το 2014 των τραπεζών θα είναι έως 25% χειρότερο από το δυσμενές σενάριο των stress tests που πραγματοποίησε η ΕΚΤ τον Οκτώβριο του 2014.
Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι μόνο το γεγονός ότι οι επιδόσεις των αποτελεσμάτων θα είναι χειρότερες από το δυσμενές σενάριο των stress tests αλλά το γεγονός ότι αν δεν υπήρχε η αναβαλλόμενη φορολογία σήμερα….οι τράπεζες θα ήταν σχεδόν με 70% λιγότερα κεφάλαια.
Στην Ελλάδα επανασχεδιάστηκε το ελληνικό banking στηριζόμενο σε ανεκτά λογιστικά τρικ της αναβαλλόμενης φορολογίας που έφθασε έως τα 13 δισεκ. σε σύνολο 28-29 δισεκ. σε κεφάλαια που διατηρεί ο κλάδος.
Είναι οξύμωρο επίσης το γεγονός ότι το 2014 θα επιβαρυνθεί κατακόρυφα λόγω των AQR ενώ οι προβλέψεις συνεχίζουν να αυξάνονται.
Υπενθυμίζεται ότι μόνο η Πειραιώς ενέγραψε στο 9μηνο του 2019 ως έκτακτη πρόβλεψη το AQR ύψους 2,7 δισεκ καταγράφοντας αντίστοιχα μεγάλη ζημία στα αποτελέσματα 9μήνου.
Στο 9μηνο του 2014 η Πειραιώς είχε εγγράψει έκτακτη πρόβλεψη 2,2 δισεκ. ευρώ.
Η Alpha bank είχε την χαμηλότερη ζημία από τα AQR ύψους 1,1 δισεκ. η Eurobank την δεύτερη καλύτερη επίδοση 1,27 δισεκ. ζημία από τα AQR, η Εθνική 2,2 δισεκ. ζημία από το AQR και η Πειραιώς ζημία 2,7 δισεκ. ευρώ.
Οι τράπεζες λοιπόν θα εγγράψουν στο δ΄ τρίμηνο του 2014 έκτακτες προβλέψεις λόγω ζημιών από το AQR περίπου 3,7 δισεκ. ευρώ.
Τα 3,7 δισεκ θα είναι οι έκτακτες προβλέψεις που σημαίνει ότι αυξάνονται τα NPLs.
Υπενθυμίζεται ότι στα stress tests οι ελληνικές τράπεζες εμφάνισαν ζημίες από τα AQR περίπου -7,34 δισεκ. ευρώ.
Όμως τα προβληματικά δάνεια αυξάνονται και λόγω της γενικότερης αρνητικής κατάστασης της οικονομίας.

Το συμπέρασμα

Το καλοκαίρι του 2014 ήμασταν δυστυχώς από τα ελάχιστα μέσα ενημέρωσης εξειδικευμένα στην οικονομία και στις τράπεζες που επιμέναμε ότι θα επιβεβαιωθεί το δυσμενές σενάριο των stress tests.
Κανείς τραπεζίτης δεν το είχε υποστηρίξει και κανείς τραπεζίτης δεν το πίστευε.
Με βάση τα αποτελέσματα των τραπεζών που θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες των τραπεζών θα προκύψει ότι οι τράπεζες θα εμφανίσουν κατά 25% χειρότερη εικόνα από το δυσμενές σενάριο των stress tests για το 2014…
Για το 2015 δεν μπορεί να γίνει καμία ασφαλής πρόβλεψη ακόμη…..

Οικονομικά μεγέθη τραπεζών στο 9μηνο του 2014

Οικονομικά στοιχεία Εθνική Alpha Eurobank Πειραιώς
Προβλέψεις 1,072 δισ 1,080 δισ 1,522 δισ 3,199
NPLs 27% (30,2% Ελλάδα) 33,6% ή 21,1 δισ 33% ή 17,1 δισ 39% ή 28,3 δισ
AQR (σε δισ) -2,247 -1,113 -1,278 -2,709
Core tier 1 15,8% ή 11,8% χωρίς προνομιούχες 14,9% με Βασιλεία ΙΙΙ 11,5% με Βασιλεία ΙΙΙ 12,7%
Tangible book 8 δισ 8,2 δισ 5 7,6

Επεξεργασία στοιχείων www.bankingnews.gr

Επιδόσεις αποτελεσμάτων με βάση τα stresstests της ΕΚΤ το 2014 και 2015

Τράπεζες Εθνική Alpha Πειραιώς Eurobank
Βασικό 2014 -407 εκατ +51 εκατ -81 εκατ -407 εκατ
Δυσμενές 2014 -2,136 δισ -1 δισ -737 εκατ -2,136 δισ
Βασικό 2015 +67 εκατ +172 εκατ +98 εκατ -246 εκατ
Δυσμενές 2015 -514 εκατ -409 εκατ -755 εκατ -1,2 δισ

Επεξεργασία στοιχείων www.bankingnews.gr

www.bankingnews.gr