Αγελαία Συμπεριφορά / Ψυχολογία της Αγέλης (herd behavior)

Αγελαία συμπεριφορά ή ψυχολογία της αγέλης είναι ο τρόπος με τον οποίο δρα μια μεγάλη ομάδα ατόμων, αναίτια και χωρίς προγραμματισμένη κατεύθυνση, σαν αγέλη, μιμούμενοι συμπεριφορές άλλων ατόμων στο ίδιο περιβάλλον.

Ο όρος αναφέρεται τόσο στη συμπεριφορά των ζώων όσο και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων ή διαμόρφωσης της κοινής γνώμης στις ανθρώπινες κοινωνίες.

Η οικονομική επιστήμη και η σύγχρονη ψυχολογία χρησιμοποιούν τη θεωρία της αγελαίας συμπεριφοράς για να εξηγήσουν φαινόμενα όπου ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων δρουν με τον ίδιο τρόπο την ίδια χρονική στιγμή.

Στα χρηματοοικονομικά η ψυχολογία της αγέλης αφορά περιπτώσεις στις οποίες πολλοί επενδυτές στρέφονται αναίτια προς συγκεκριμένες επενδύσεις στην ίδια χρονική περίοδο, απλά και μόνο ωθούμενοι από το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός επενδυτών έδειξε ενδιαφέρον γι’ αυτές.

Ο φόβος της μετάνοιας (fear of regret) για μια επενδυτική ευκαιρία, αποτελεί συχνά το κίνητρο πίσω από την αγελαία συμπεριφορά.

Αυτή η συμπεριφορά ήταν η αιτία πίσω από την φούσκα των dot-com εταιρειών τη δεκαετία του ’90. Επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα της επίδρασης της ψυχολογίας της αγέλης αποτελούν οι noise traders.

Χρηματιστηριακές Φούσκες

Η αγελαία συμπεριφορά συναντάται και στις χρηματαγορές όπου μεμονωμένοι επενδυτές, επηρεαζόμενοι  από τη μάζα προβαίνουν σε απότομες κινήσεις σε μια ξαφνική και υπερβολικά βιαστική προσπάθεια να μπουν ή να βγουν από την αγορά όλοι μαζί.

Αυτές οι τάσεις καταλήγουν είτε σε φούσκες (υπερβολικές αγορές) είτε σε κραχ (ξαφνικές πωλήσεις μετοχών, χρεογράφων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων σε μεγάλες ποσότητες)

Παράδειγμα:

Η ψυχολογία της αγέλης θεωρείται μεταξύ άλλων κι ένας από τους υπεύθυνους για την τόσο ραγδαία εξάπλωση της κρίσης των στεγαστικών δανείων που ξέσπασε το 2008. Τότε αρχικά οι οίκοι αξιολόγησης έριξαν κατακόρυφα την βαθμολογία των επενδυτικών προϊόντων που βασίζονταν σε στεγαστικά δάνεια (CDS), κάτι που προκάλεσε πανικό στις αγορές.

Στη συνέχεια αμοιβαία κεφάλαια, επενδυτικές τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συνταξιοδοτικά ταμεία (pension funds) και επενδυτές προσπάθησαν μαζικά να ξεφορτωθούν από τα χαρτοφυλάκια τους αυτά τα προϊόντα, προκαλώντας κραχ στις αγορές κι εξωθώντας αρκετές τράπεζες και εταιρίες σε πτώχευση.

Μερικοί οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης στον χώρο των επενδύσεων, βλέπουν αυτά τα γεγονότα ως ξεκάθαρα παραδείγματα αγελαίας συμπεριφοράς αφού οι κινήσεις είναι συχνά παράλογες και βασίζονται περισσότερο σε συναισθηματικούς παράγοντες (απληστία στις φούσκες / φόβος στα κραχ) παρά σε ορθολογική αντιμετώπιση.

Η αγελαία συμπεριφορά είναι μία από τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί από την επιστήμη της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής.

Πηγή: http://www.euretirio.com
www.euretirio.com
* ,