ΑΤΤΙCA Holdings: Θεωρείται αρκετά πιθανό ότι θα μπει στη short list - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΑΤΤΙCA Holdings: Θεωρείται αρκετά πιθανό ότι θα μπει στη short list

19.02.2015 03:22

ΩΣ γνωστόν προχθές η ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέθεσε μη δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση των assets της υπό εκκαθάριση εταιρίας Nationale Maritime Corse Mediterranee, θυγατρικής της Veolia σε συνεργασία με το Caisse des Depots.

Σύμφωνα με όσα έδωσε στη δημοσιότητα το γαλλικό δικαστήριο που είναι υπεύθυνο για την εκκαθάριση της Nationale Maritime Corse Mediterranee, η Attica υπέβαλε την καλύτερη, με βάση τους οικονομικούς όρους, προσφορά

Και θεωρείται αρκετά πιθανό ότι θα μπει στη short list για την διενέργεια due diligence και την κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

ΧΘΕΣ έγινε και πακέτο για την μεταβίβαση του 1,13% της ΑΤΤΙΚΑ, με την μετοχή της να υποχωρεί 6,32% στο 0,5040 ευρώ που την αποτιμά σε 96,6 εκατ. ευρώ. Στο -33,60% στο 12μηνο…

ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜ – 9μηνο: Λόγω των εντυπωσιακών κερδών του στο τρίτο τρίμηνο τα οποία ξεπέρασαν τα 27 εκατ. ευρώ ο όμιλος επανήλθε στη κερδοφορία και στα 6,11 εκατ. ευρώ συγκεκριμένα. Ο κύκλος εργασιών στα 213,7 εκατ. και τα ebitda σε 36,2 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 32,8 εκατ. και θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε 20,7 εκατ. ευρώ από 10,8 εκατ. στο 2013. Τα άυλα τα υπολογίζει σε μόλις 747.000 ευρώ.

Ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 20 εκατ. ευρώ στα 310 εκατ. ευρώ με την καθαρή θέση των μετόχων του στα 346 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η λογιστική αξία του τίτλου βρίσκεται στα 1,8000 ευρώ και η σχέση P/bv στο 0,3. Με τoν δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 0,83. Απασχολεί προσωπικό 1108 ατόμων.

ΑΤΤΙΚΑ: Στα κέρδη της περιλαμβάνεται έκτακτη μη επαναλαμβανόμενη ζημία 1,45 εκατ. ευρώ από συναλλαγματική διαφορά που προέκυψε από την εξόφληση του πλοίου Blue Star Patmos σε Δολάρια Η.Π.Α.

Ενώ αντιθέτως τα κέρδη του εννεαμήνου 2013 είναι ενισχυμένα κατά 0,92 εκατ. ευρώ από θετική συναλλαγματική διαφορά.

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017