ΑΠΛΑ, μία παράκληση… ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΣΑΝΟΣ!!! | Mikrometoxos.gr

ΑΠΛΑ, μία παράκληση… ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΣΑΝΟΣ!!!

25.11.2016 02:00

ΑΠΛΑ, μία παράκληση… ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΣΑΝΟΣ!!!

ΓΡΑΦΤΗΚΕ … 3.02.2016 16:45

3.02.2016 16:45

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ….

 

Οι τράπεζες

 

Η ΤΑΔΕ Χρηματιστηριακή συστήνει τη μετοχή της Alpha Bank με τιμή-στόχο τα 3,44 ευρώ. Ουδέτερες είναι οι συστάσεις για την Εθνική Τράπεζα και Eurobank, με τιμές-στόχους το 0,51 ευρώ και το 1,38 ευρώ αντίστοιχα.Η Αlpha Bank, θεωρούν οι αναλυτές της χρηματιστηριακής, έχει ελκυστική αποτίμηση, των κεφαλαιακά «μαξιλάρια». Επιπλέον, το ΤΧΣ συμμετέχει με 11% στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, το δεύτερο χαμηλότερο μεταξύ των τραπεζών.

Θεωρεί ελκυστικές τις τράπεζες λόγω των σημαντικών discount έναντι των ενσώματων αξιών τους. Με βάση τις εκτιμήσεις τους, ο δείκτης P/TBV κυμαίνεται από 0,19 φορές έως 0,32 φορές για το 2017. 

Σύμφωνα με ένα καλό σενάριο, οι «κεφαλαιακές εφεδρείες» στα κεφάλαια των τραπεζών θα μπορούσαν να απορροφήσουν τις αυξημένες προβλέψεις μιας επιθετικής αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων, μέσα από ένα συνδυασμό διαγραφών και αναδιαρθρώσεων, μειώνοντας το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το ποσό των 82 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014, σε 35 δισ. ευρώ

Οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να παράγουν κερδοφορία προ προβλέψεων (PPI) 14,2 δισ. ευρώ σωρευτικά την περίοδο 2015-2017 ή 4,7 δισ. ευρώ το έτος. Η κερδοφορία αυτή είναι 30% πάνω από την εκτιμώμενη κερδοφορία προ-προβλέψεων για το  2015. Οι προβλέψεις για την κερδοφορία προ προβλέψεων βασίζεται στην παραδοχή μιας πολύ πιο ήπιας συρρίκνωσης του ΑΕΠ της οικονομίας, της τάξεως του 0,3% το 2015 και περίπου 0,5% το 2016 (οι εκτιμήσεις της ΕΚΤ είναι για μείωση 2,3% το 2015 και 1,3% το 2016). Η βελτίωση της κερδοφορίας προ προβλέψεων θα επιτρέψει στις τράπεζες να εμφανίσουν καθαρά κέρδη από το 2017. Το P/E εκτιμάται στο 3,1 –  5,7 φορές για το 2017.

Αυτό που θα μπορούσε να πάει ανάποδα είναι οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της αναθεώρησης του προγράμματος και στις εκταμιεύσεις του προγράμματος και η αποτυχία της χώρας να εξασφαλίσει την επίλυση του ζητήματος του ελληνικού χρέους θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερη από την αναμενόμενη συρρίκνωση του ΑΕΠ και ως εκ τούτου χαμηλότερη κερδοφορία προ προβλέψεων, αυξημένες προβλέψεις και εξάντληση του κεφαλαίου, γεγονότα που θα οδηγήσουν πιο κοντά στις δυσμενείς προβλέψεις στο σενάριο της ΕΚΤ.

***********

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ – ΚΟΥΡΑΣΘΗΚΑΜΕ…

ΑΠΛΑ, μία παράκληση… ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΣΑΝΟΣ!!!

ΑΡΚΕΤΑ ΜΑΣ ΤΑΙΣΑΤΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ

ΑΠΛΑ, μία παράκληση… ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΣΑΝΟΣ!!!

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017