ΑΝΕΡΓΙΑ: Στο 23,5% τον Μάιο - Στα 1,123 εκατ. μειώθηκε ο αριθμός των ανέργων - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΑΝΕΡΓΙΑ: Στο 23,5% τον Μάιο – Στα 1,123 εκατ. μειώθηκε ο αριθμός των ανέργων

04.08.2016 12:31

Αμετάβλητος παρέμεινε τον Μάιο του 2016 ο δείκτης ανεργίας στην Ελλάδα,  σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνική Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας τον Μάιο του 2016 ανήλθε σε 23,5% έναντι 25,0% τον Μάιο του 2015 και έναντι του αναθεωρηµένου προς τα άνω 23,5% τον Απρίλιο του 2016 (από 23,3%). 


Το σύνολο των απασχολουµένων, κατά τον Μάιο του 2016, εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.653.788 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.123.496 άτοµα ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.274.393 άτοµα.

Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 59.723 άτοµα σε σχέση µε τον Μάιο του 2015 (αύξηση 1,7%) και µειώθηκαν κατά 15.885 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2016 (µείωση 0,4%).  Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 73.843 άτοµα σε σχέση µε τον Μάιο του 2015 (µείωση 6,2%) και κατά 2.555 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2016 (µείωση 0,2%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 26.524 άτοµα σε σχέση µε τον Μάιο του 2015 (µείωση 0,8%) και αυξήθηκαν κατά 15.301 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2016 (αύξηση 0,5%).

Η εποχική προσαρµογή είναι µια στατιστική τεχνική που «αποµακρύνει» την επίδραση της εποχικότητας από µια χρονολογική σειρά καθιστώντας, µε αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείµενη τάση στη µεταβολή ενός µεγέθους, σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ.

Οι χρήστες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η εποχική διόρθωση στηρίζει τις εκτιµήσεις της στα δεδοµένα πολλών µηνών για να µπορέσει να διακρίνει την επίδραση των εποχικών παραγόντων και να την αφαιρέσει από τα εκτιµώµενα µεγέθη.

Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος µηνιαίων εκτιµήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά µια σηµαντική µεταβολή των µεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας.

Οι µηνιαίες εκτιµήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις τους επόµενους µήνες που οφείλονται στην ενηµέρωση των εποχικά διορθωµένων χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα µηνιαία στοιχεία, καθώς και λόγω της ενηµέρωσης του µοντέλου εποχικότητας µε πλήρη ετήσια δεδοµένα.

Οι χρήστες πρέπει, επίσης, να λαµβάνουν υπόψη ότι οι αρχικές εκτιµήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον εκάστοτε τελευταίο µήνα µπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται µε τα συλλεχθέντα και επεξεργασµένα κατά τη δηµοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, τα οποία δε συµπίπτουν µε τα τελικά συλλεχθέντα και επεξεργασµένα στοιχεία.

Για το λόγο αυτό οι µηνιαίες εκτιµήσεις αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές τριµηνιαίες εκτιµήσεις.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017