ΑΝΕΜΟΣ: Χαμηλότερη τιμή-στόχο για την μετοχή της στα 1,4000 ευρώ από την Euroxx

Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο για την μετοχή της ΕΛΤΕΧ Ανεμος στα 1,4000 από 2,0000 ευρώ έδωσαν οι αναλυτές της Euroxx, ενώ διατηρούν την σύσταση ”Απόδοση ανώτερη της αγοράς” για τον τίτλο. 

ΟΠΩΣ επισημαίνουν λόγω αντίξοων συνθηκών με τους ανέμους στην Ελλάδα καθ’όλο το 2014, μειώνουν τις εκτιμήσεις τους για το τζίρο και τα EBITDA κατά 18% και 26% στα 30 εκατ. και 21 εκατ. αντίστοιχα, μειωμένα πλέον του 20% σε ετήσια βάση.

Τα κέρδη ανά μετοχή για το 2014 εκτιμώνται 54% χαμηλότερα, στο 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Και με την τιμή στο 0,6000 ευρώ διαμορφώνεται πολλαπλασιαστής κερδών στο 12. 

Ωστόσο, η Euroxx διατηρεί την σύσταση ”Απόδοση ανώτερη της αγοράς” για τον τίτλο, τόσο λόγω του περιθωρίου απόδοσης έως 133,3% μέχρι την τιμή – στόχο, όσο και λόγω των ισχυρών προοπτικών της εταιρείας.

* ,