ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διανομής προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014 - « F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε » - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διανομής προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014 – « F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε »

16.03.2015 16:45

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διανομής προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014.

« F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε »

ΑΡ.Μ.Α.Ε.  25177/06/Β/91/06

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διανομής προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2015 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού (μικτού) δέκα λεπτών ανά μετοχή (0,10¤/μετοχή), έναντι του καταβλητέου μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2014.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το ποσό του προμερίσματος (0,10¤/μετοχή) προσαυξάνεται με το ποσό προμερίσματος που αντιστοιχεί στις 142.002 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία και συνεπώς ανέρχεται σε 10,06 λεπτά ανά μετοχή (0,1006 ¤/μετοχή).

Το εν λόγω ποσό προμερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 9,054 λεπτά ανά μετοχή (0,09054¤/μετοχή).

Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Προμερίσματος ορίσθηκε η 19η Μαρτίου 2015. Δικαιούχοι Προμερίσματος: οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ¶υλων Τίτλων την 20η Μαρτίου 2015 (record date).

Ημερομηνίας έναρξης Καταβολής Προμερίσματος ορίστηκε η  27η Μαρτίου 2015.

Η πληρωμή του προμερίσματος θα πραγματοποιείται είτε μέσω των χειριστών των μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων είτε μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (πληρώτρια τράπεζα). Για την είσπραξη οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει κατά την προσέλευση τους στο Τραπεζικό Κατάστημα να προσκομίσουν το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. και ένα αντίγραφο με τα στοιχεία της μερίδας τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων. Η είσπραξη του προμερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή, εφόσον προσκομίσει, εκτός των ανωτέρω, και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή. Η διαδικασία καταβολής του προμερίσματος μέσω της Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» θα είναι δυνατή μέχρι την 31.12.2015, μετά την οποία, όσοι από τους δικαιούχους μετόχους δεν έχουν εισπράξει το προμέρισμα, η πληρωμή θα γίνεται από την έδρα της εταιρείας (ΒΙΟ.ΠΑ Προσοτσάνης, Δήμος Προσοτσάνης της Π.Ε. Δράμας, Τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων, τηλ. 25220 23514-5).

Προσοτσάνη 16.3.2015

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017