SELONDA: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3.) και το άρθρο 32 κν. 2190/1920, ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» (εφεξής η Εταιρεία) στο ξενοδοχείο Central, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος 21, στην Αθήνα.

 

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 154.139.284 μετοχές επί συνόλου 204.235.184 ή ποσοστό 75,471% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, παρουσιάζονται κατωτέρω.

 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.

 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014, τις σχετικές εκθέσεις Διαχείρισης του Δ.Σ.συμπεριλαμβάνουσες την κατά τον Ν. 3873/2010 Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, και τα Πιστοποιητικά Ελέγχου του Ελεγκτή της Εταιρείας σχετικά με τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2014.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 154.139.284

Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 75,471%

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 154.139.284

Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.139.284

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών: 0

 

Θέμα 2ο: Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014- 31.12. 2014).

 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει για την χρήση του 2014 την μη διανομή μερίσματος.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 154.139.284

Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 75,471%

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 154.139.284

Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.139.284

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών: 0

 

Θέμα 3ο:  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 – 31.12. 2014).

 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επικυρώνει όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης 2014 και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 154.139.284

Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 75,471%

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 154.139.284

Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.139.284

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών: 0

 

Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για την χρήση του έτους 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015), καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

 

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την εταιρεία Ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για την χρήση του έτους 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015). Εγκρίνει δε αμοιβή τους, που θα συμφωνηθεί , όπως ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 154.139.284

Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 75,471%

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 154.139.284

Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.139.284

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών: 0

 

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2014 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ. Ν. 2190/ 1920 και 5 του Ν. 3016/2002.

 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ. Ν. 2190/ 1920 και 5 του Ν. 3016/2002 οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2014 και προεγκρίθηκαν για την χρήση 2015  οι αμοιβές του Προέδρου , Αντιπροέδρου και Διευθύνων Συμβούλου.

 

Τέλος εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις για παράσταση και συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για την χρήση 2014 και προεγκρίθηκε  αποζημίωση για παράσταση και συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για το έτος 2015 , με μέγιστο όριο τις δώδεκα (12) συνεδριάσεις.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 154.139.284

Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 75,471%

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 154.139.284

Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.139.284

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών: 0

 

Θέμα 6ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθ. 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών.

 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρέχει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την άδεια να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 154.139.284

Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 75,471%

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 154.139.284

Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.139.284

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών: 0

 

Θέμα 7ο: α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά 23α ΚΝ2190/1920, κατά την διάρκεια του β’ εξαμήνου της λήξασας εταιρικής χρήσης  2014 και του α’ εξαμήνου της εταιρικής χρήσης του 2015 β) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α ΚΝ2190/192.

 

Δεν παρασχέθησαν εγγυήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά 23α ΚΝ2190/1920

Σχετικά με το Θέμα 7β , μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό πλέον του ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , υπέβαλαν αίτηση αναβολής λήψης απόφασης για το θέμα 7β της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 39, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί του αναβληθέντος θέματος 7β της ημερήσιας διάταξης, ορίστηκε η Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00 στο ξενοδοχείο CENTRAL που βρίσκεται στην οδό Απόλλωνος, αρ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα.

Η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

 

Θέμα 8ο:  Έγκριση των συμβάσεων που αφορούν στην εξυγίανση της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ».

 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι συμβάσεις που αφορούν στην εξυγίανση της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ».

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 154.139.284

Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 75,471%

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 154.139.284

Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.139.284

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών: 0

 

Θέμα 9ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος του ενεργητικού της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας υπέρ της ΔΙΑΣ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων της αύξησης, την υλοποίησή της και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος του ενεργητικού της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας υπέρ της ΔΙΑΣ, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εγκριθείσα συμφωνία εξυγίανσης της «ΔΙΑΣ», σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106θ του ν. 3588/2007 η οποία τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής της α) από την Γενική Συνέλευση της «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ», β) από τις αρμόδιες αρχές, και γ) την επικύρωσή της από το αρμόδιο δικαστήριο. Ειδικότερα εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους €12.378.594,00 με εισφορά σε είδος του ενεργητικού καθώς και τμήματος του παθητικού της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» όπως ορίζει ειδικότερα το άρθρο 106θ ΠτΚ, με την έκδοση 41.261.980 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ ανά μετοχή και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας υπέρ της ΔΙΑΣ.

Συνεπώς, εφόσον ολοκληρωθεί η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αυτό θα ανέλθει σε €73.649.149,20 διαιρούμενο σε 245.497.164 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία,

Τέλος παρέχεται εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων της αύξησης, την υλοποίησή της και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Γενική συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της προτεινόμενης αύξησης.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 154.139.284

Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 75,471%

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 154.139.284

Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.139.284

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών: 0

 

 

Θέμα 10ο: α) Έγκριση των συμβάσεων των ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας εκατό δέκα εκατομμυρίων  Ευρώ (€110.000.000,00) για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού της Εταιρείας, και β) έγκριση των συμβάσεων που συνήφθησαν προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από τα εν λόγω ομολογιακά δάνεια.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις συμβάσεις των ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας εκατό δέκα εκατομμυρίων  Ευρώ (€110.000.000,00) για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού της Εταιρείας, και τις συμβάσεις που συνήφθησαν προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από τα εν λόγω ομολογιακά δάνεια.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 154.139.284

Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 75,471%

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 154.139.284

Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.139.284

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών: 0

 

Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Στις ανακοινώσεις που έγιναν στην Γενική Συνέλευση αναφέρθηκε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των αποθεμάτων της ΔΙΑΣ, που έγινε ενόψει της υλοποίησης ενεργειών που προβλεπόταν στο σχέδιο εξυγίανσης της ΔΙΑΣ, ενώ υπήρξε διαβεβαίωση από την εταιρεία  Biomar βασικό προμηθευτή τροφών της Δίας, μέσω του οικονομικού διευθυντή και του νομικού συμβούλου της εταιρείας, που παραβρέθηκαν στην ΓΣ της Σελόντα,  ότι η εταιρεία  Biomar, έχει εγκρίνει και θα προβεί στην άμεση υπογραφή της σύμβασης προμήθειας ιχθυοτροφών, που προβλέπονταν από το σχέδιο εξυγίανσης, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες προμήθειας ιχθυοτροφών για την Δίας.