ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ KΟΔ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.

* ,